Case i Arenan

Utveckling

Film: Så fungerar efterfrågeacceleration

Vad är egentligen efterfrågeacceleration? I den här filmen får du en bra sammanfattning hur metodiken kan ge offentlig upphandling möjlighet att driva innovation. Medverkar gör

Läs mer »
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.