SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Startups skapar gemensam lösning för friskvård på distans

  HealthGoing är en startup som förmedlar kvalitetssäkrad information och rådgivning om kost, hälsa och träning. Via DigitalWell Innovationssupport har bolaget nu kvalitetssäkrat sin digitala plattform – och inlett en helt ny satsning på friskvård i arbetslivet.

  Idén till HealthGoing föddes när grundaren Felicia Provender studerade idrottsvetenskap på Karlstads universitet. Myter, felaktigheter och konsumenters utmaningar att bedöma tillförlitligheten i olika råd om hälsa triggade hennes intresse för att sänka tröskeln till pålitlig hälsoinformation. Resultatet blev HealthGoing, vars koncept bygger på att leverera kvalitetssäkrad information om kost, träning och hälsa.

  Plattform förenar kunder och rådgivare

  Företagets digitala plattform erbjuder kunskap, inspiration och konkret vägledning. Den senare kategorin består av matchningstjänsten och bokningssystemet ”Professionals”, där konsumenter kan köpa tjänster direkt eller ”matchas” med rådgivare som har kvalitetssäkrats av HealthGoing.

  – Vi vill lyfta fram seriösa rådgivare som kan ge vägledning inom djungeln av hälsoinformation. HealthGoing är den aktör som gör en seriös granskning av dessa, så att konsumenterna ska slippa, säger Felicia Provender.

  Hon berättar att ett ämne som just nu trendar är antiinflammatorisk kost, där vetenskapen hittills inte ger något övertygande stöd. Dock finns det företag som livnär sig i nischer som dessa, och säljer produkter och böcker kring påståenden som saknar evidens.

  Genom sitt samarbete kan Jeanette Köster (Preactly) och Felicia Provender (HealthGoing) erbjuda ett gemensamt friskvårdspaket för företagskunder. Båda de värmländska startupbolagen har dessutom fått stöd av DigitalWell Innovationssupport. 

  HealthGoing har tidigare riktat sig mot privatpersoner och rådgivare men öppnar nu i samarbete med en annan värmländsk startup, Preactly, upp för företagskunder som vill få hälsostöd. Preactlys digitala HR- och hälsoverktyg bygger på forskningsbaserade frågemoduler som ger medarbetare insikter och kunskap. Tjänsten ser hälsofrågan i ett helhetsperspektiv och utgår från att orsaken till ohälsa i arbetslivet ofta är komplex och inte enbart beror på faktorer direkt kopplade till jobbet.

  Friskvård på distans

  Tillsammans erbjuder Preactly och HealthGoing ett modernt friskvårdspaket. Med hjälp av Preactlys digitala verktyg får medarbetarna inledningsvis genomföra pedagogiskt utformade livsstilstester, som ger varje anställd insikt över sin situation. På gruppnivå ges sedan en kunskapshöjande utbildning inom fysisk hälsa och livsstilsval. Avslutningsvis erbjuds varje anställd personligt stöd i form av individuell konsultation med en hälsorådgivare ansluten till HealthGoing. Allt sker online, vilket möjliggör för organisationer att prioritera friskvårdsarbetet även för personal som arbetar på distans.

  Enligt Jeanette Köster, VD för Preactly, skapar erbjudandet möjligheter att nå målgrupper som friskvårdsbidraget annars riskerar att missa:

  – Risken finns att det mest blir en löneförmån för de som ändå tränar, att det läggs pengar på gymkort som inte används och att de som mest skulle behöva en livsstilsförändring inte når dit.

  Stöttas av DigitalWell Arena

  Både HealthGoing och Preactly har fått stöd via DigitalWell Innovationssupport. Exempelvis har HealthGoing nyligen fått sin digitala plattform genomlyst av Nordic Medtest, för att säkerställa både säkerhets- och funktionsaspekter. Det har bland annat resulterat att innehåll ska flyttas till svenska servrar och ett fördjupat arbete för att garantera att alla aspekter av GDPR tillgodoses.

  – Nordic Medtest gick igenom och testade allting väldigt grundligt, även sådant som jag kanske inte tänkt att en användare skulle göra på plattformen. För oss som en seriös aktör är det viktigt att tjänsten känns hållbar hela vägen. Det ger en kvalitetsstämpel som många startups i vår fas annars inte får möjlighet till, säger Felicia Provender.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.