SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Health Data Sweden ska öka kraften i hälsodata

  DigitalWell Arena är en del av en svensk satsning på att skapa en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Syftet är att påskynda användningen av digital teknik som kan förbättra människors hälsa. Initiativet Health Data Sweden rymmer både spetsforskning om hälsodata och ett nationellt nätverk för tjänster och kunskapsöverföring till näringsliv och offentlig sektor.

  Health Data Sweden är en nationell sammanslutning där DigitalWell Arena agerar tillsammans med 17 samarbetsparter, som utgörs av både universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Målsättning är att stötta företag och offentlig sektor i att ge individen större kontroll över sin egen hälsa, och ökade möjligheter att påverka den i positiv riktning. Tillgång till hälsodata och möjlighet att förstå och kombinera denna data är alltmer det som driver innovation inom hälsosektorn. Health Data Sweden vill därför accelerera användningen av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård.

  Health Data Sweden ser ett stort behov av att leverera tjänster som bidrar till att små- och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom att förbättra hälsan för individen kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, för att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

  ”Kan göra stor skillnad”

  – DigitalWell Arena är en viktig del av Health Data Sweden, och vi bidrar framför allt med kunskap om test, tjänsteutveckling och integritet kring användning av hälsodata. Tillsammans kan alla 18 aktörer göra stor skillnad för företag, organisationer och människor i hela Europa, säger Magnus Bårdén, Managing Director i DigitalWell Arena.

  Magnus Bårdén ser stora möjligheter för Health Data Sweden att bidra till att öka både företagens och offentlig sektors innovationskraft inom hälsa.

  Sverige ligger långt framme inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter, där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

  Starkt nätverk för kunskapsöverföring

  Spetsforskning om hälsodata med koppling till av EU utpekade nyckelteknologier (som AI, HPC och cybersäkerhet) är ett av Health Data Swedens styrkeområden. Det andra är ett ekosystem som via parternas nätverk, kompetens och tjänsteutbud kan föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

  Sammantaget levererar Health Data Swedens parter redan nu tjänster som årligen når fler än 800 företag. Ambitionen är att nästan fördubbla kapaciteten för tjänsteleveranser till företagen under den treåriga programperioden för EDIH. De 18 parternas geografiska indelning ger också en bred nationell täckning, kompletterat av ett stort internationellt samarbetsnätverk.

  De Digitala Innovationshubbarna (EDIH) är en del av EU-programmet ”Digital”. Health Data Sweden är en sammanslagning av de två svenska kandidaterna inom digital hälsa, Health Data Sweden (HDS) och Health Innovation of Sweden (HIOS), som nu gemensamt har ansökt om att bli en Digital Innovationshubb. KTH har en koordinerande roll för ansökan.

  Health Data Swedens 18 samarbetsparter:

  Blekinge Digital Health (BDH), Bron Innovation (BI), DigitalWell Arena (DWA), eHealth Arena (eHA), EIT Digital, EIT Health, Future Position X (FPX), Karolinska Institutet (KI), KTH (koordinator), Leap for Life (LfL) Linnéuniversitetet (LNU), Livsmedicin (LM), Region Stockholm (RS), RISE, Stockholm Science City (SSCi), Stockholms universitet SU), STUNS Life Science, Uppsala universitet (UU).

  European Digital Innovation Hubs (EDIH):

  En del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De satsningar som prioriteras ska anknyta till fyra nyckelområden: högpresterande datorer (HPC), Artificiell Intelligens, Cybersäkerhet och Avancerade digitala färdigheter. Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag och offentlig sektor att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

  Utlysningen för att ansöka om att bli en EDIH delta stängde 22 februari, besked om vilka EDIH-ansökningar som beviljas finansiering väntas i maj. I Sverige finns sammanlagt 14 kandidater, men bara en handfull förväntas få EDIH-status. Health Data Sweden är Sveriges enda kandidat inom digital hälsa.

  Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.