Erbjudanden i arenan

För innovativa företag

Har du en digital produkt eller tjänst som kan kan stärka människors hälsa och välmående? DigitalWell Arena stöttar företag och entreprenörer som har innovativa idéer med potential att skalas upp för att lösa viktiga behov inom hälsa och välfärd. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.

DigitalWell Innovationssupport

DigitalWell Innovationssupport hjälper företag och entreprenörer att utveckla framtidens hälsotjänster och efterlängtade digitala lösningar för skola, vård och omsorg.

DigitalWell Ventures

Riktar sig till startups inom digital hälsa och välfärd som har produkter och tjänster som ligger nära en skalbar och kommersiell fas. Stöttningen i acceleratorprogrammet ska ge de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Det acceleratorn kan erbjuda är bland annat tillgång till kapital, kunder, gärna internationella, och kompetens.

DigitalWell Efterfrågeaccelerator

I DigitalWell Efterfrågeaccelerator kan innovativa företag och offentlig sektor gemensamt utveckla, testa och utvärdera olika lösningar med målet att en eller flera lösningar upphandlas eller tillgängliggörs, och skalas. För företag innebär det en unik möjlighet att få stöd som är direkt kopplat till behov i offentlig sektor.

Test

I utvecklingen av digitala hälsotjänster är kunskap kring test och genomförande av testaktiviteter en avgörande kvalitetsfaktor. Tillsammans med experter inom test tillhandahåller DigitalWell Arena trygga och säkra tester.

Innovation Hub

DigitalWell Innovation Hub är en fysisk innovationsmiljö på Karlstad Innovation Park som främjar oväntade möten, mod att våga prova och stöd för att hitta rätt väg i utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster.

Bli partner i arenan

Företag och organisationer kan vara med och bidra till utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster genom att vara en partner i DigitalWell Arena. Det innebär att ni bidrar med era resurser för att forma det framtida hälsosamhället.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.