SEARCH
Stäng den här sökrutan.
dot-1
dot-1
dot-1
dot-1

Demand
Acceleration

Den offentliga affären
kan driva innovation

Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar. 

JOIN THE COMMUNITY​

Demand Acceleration-nätverket har ett eget community där vi med jämna mellanrum träffas i frukostmöten och andra forum för att diskutera och utbyta erfarenheter. Communityt erbjuder också tillgång till diverse användbart material, som presentationer, upphandlingsunderlag mm.  Klicka för att gå med

Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan

Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar.

Offentlig upphandling omsätter årligen över 800 miljarder kronor bara i Sverige. Om bara en procent skulle kunna användas för att driva innovation och utveckling så skulle det motsvara mer än dubbelt så mycket som hela Vinnovas nuvarande budget.

Principer för
Demand Acceleration

Här kan du se mer om de sex principerna för Demand Acceleration - som är navet och den teoretiska grunden för upphandlingsmetodiken. Från det grundläggande antagandet att offentlig upphandling kan driva innovation, till varför bolagen bör äga de immateriella rättigheterna till de tjänster som utvecklas.

1.

Upphandling kan driva utveckling och innovation

Upphandling i offentlig sektor kräver utvärdering, medan innovation innebär en osäker process utan fördefinierade specifikationer.

Det går det att kombinera upphandling och innovation genom att använda de grundläggande principerna för offentlig upphandling som riktlinjer för samarbete mellan den offentliga kunden och leverantörer.

2.

Innovation kräver utrymme för experimenterande och lärande

Innovation handlar om att skapa värde genom nya eller bättre lösningar via en utforskande, experimentell och iterativ process. Detta kräver utrymme, resurser och förankring i organisationen.

Innovation ställer också krav på förmåga att omfamna misslyckanden och lära sig stegvis. Genom att ta begränsade risker i början kan man minimera osäkerhet och öka chanserna till framgångsrik upphandling av innovationer.

3.

Framgång kan inte analyseras fram, den framträder efterhand

Innovation är en process där användare och tillhandahållare av lösningar samarbetar, där flera alternativa leverantörer bör bjudas in istället för att välja en enda leverantör.

De som inte kan möta kundernas behov, eller skala upp lösningen på marknaden, bör gradvis väljas bort. Innovationsprocessen bör därför tillåta samskapande i flera faser för minskad risk och osäkerhet. 

4.

Interaktion triggar insikter

Skisser, presentationer, demonstratorer och prototyper används för att förtydliga behov. Krav och lösningar bidrar till att skapa interaktion och dialog för att öka förståelsen under processen.

I en samskapande process bör potentiella lösningar och leverantörer inkluderas tidigt, och behovsformuleringen ska ses som en startpunkt på innovationsprocessen, inte som slutpunkten för en omfattande behovsanalys. 

5.

Skalbara lösningar ökar det gemensamma värdet

Skalbarhet är viktigt i alla steg av processen, från marknadsanalysen av behovet till utvärderingen av lösningens affärspotential och leverantörers förmåga att sprida tjänsten på marknaden.

6.

Immateriella tillgångar tillhör leverantören

Leverantörerna bör äga de immateriella tillgångarna som utvecklas under processen, vilket kan kombineras med principen om samskapande. Detta skapar också incitament för att tjänsterna skalas upp och utvecklas.

Cases

TA DEL AV VÅRA HANDBÖCKER

Här hittar du våra handböcker, som ger en mer ingående beskrivning om hur metodiken kan tillämpas i praktiken. Dessutom finns en kortare version, som utgör ett underlag för att förstå Demand Accceleration ur ett policyperspektiv.

LEVERANTÖRER

Aldab Innovation
Jakob Lindvall

jakob@aldab.se
+46 (0)70 825 90 10

Tjänster: Processledning, utbildning, strategi och affärsutveckling

Ml Impact Consulting
Marie-Louise Eriksson

hello@mlimpact.se
+46 (0)70 928 20 72

Tjänster: Processledning, utbildning

Stiftelsen Compare
Lina Svensberg

lina.svensberg@compare.se
+46 (0)76 137 97 68

Tjänster: Processledning, utbildning, handledning, strategi

Quadruple Wermland AB
Per Danielsson

per.danielsson@me.com
+46 (0)70 307 24 18

Tjänster: Juridisk rådgivning, upphandlingskonsultation

Dialogmakarna
Niklas Tideklev

niklas.tideklev@dialogmakarna.se
+46 (0)73 925 49 60

Tjänster: Juridisk rådgivning, processledning, utbildning, upphandlingskonsultation

Kista Science City
Mikaela Färnqvist, Lucas Uhlén

mikaela.farnqvist@kista.com
+46 (0)731 58 35 08

lucas.uhlen@kista.com
+46 (0)708- 55 55 62

Tjänster: Processledning

Bron Innovation
Hanna Wallin

hanna.wallin@broninnovation.se
+46 (0)76 022 41 92

Tjänster: Processledning

Leap for Life
Anna-Maria Mårtensson

anna_maria_martensson@hh.se
+46 (0)72 977 37 21

Tjänster: Processledning

Vill du finnas med på listan?
Kontakta Lina Svensberg

Följ med i vårt nyhetsflöde

Nyheter och poddar i externa kanaler

Presentationer

Kontakta oss

Lina Svensberg

Process Manager,
Demand Accceleration
+46 (0)76 137 97 68
lina.svensberg@compare.se

Jonas Matthing

Operations Manager, DigitalWell Arena
+46 (0)70 669 58 05
jonas.matthing@compare.se

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)
EU (BNP ca 20.000 Mkr)
Innovations budget i myndigheterna och statliga offentligt upphandling

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

Vinnovas budget (approx 4Mkr)

16%

Senaste nytt från DigitalWell Demand Accelerator

Kontakta oss

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.