SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Om arenan

  Tillsammans räddar vi livet på framtiden!

  DigitalWell Arena är en innovationsmiljö där offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället tillsammans utvecklar nya arbetsätt och nya digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv.

  Med kunskapen om vad som väntar är det vårt ansvar att redan nu samla experterna, visionärerna och medmänniskorna som kan hitta svaren på välfärdens utmaningar. Vi måste bygga nya system och testa nya tjänster för att fler ska kunna leva längre och bättre.

  Förflyttningen

  För att hälsosystemet ska bli verklighet behöver det ske förflyttningar inom framförallt fyra olika områden: innovationsförmåga, individens delaktighetdata & digital teknik och slutligen tjänsteutveckling & kommersialisering.

  För att dessa förändringar ska bli verklighet utvecklar vi Innovationsarenor där aktörerna kan mötas, Acceleratorer som stärker företagens tjänsteutveckling och Transformationsstöd som kan hjälpa till att hantera de utmaningar vi stöter på längs vägen.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.