Om arenan

Tillsammans räddar vi livet på framtiden!

Med kunskapen om vad som väntar är det vårt ansvar att redan nu samla experterna, visionärerna och medmänniskorna som kan hitta svaren på välfärdens utmaningar. Vi måste bygga nya system och testa nya tjänster för att fler ska kunna leva längre och bättre.

Fyra fokusområden

För att hälsosystemet ska bli verklighet behöver det ske förflyttningar inom framförallt fyra olika områden: innovationsförmåga, individens delaktighet, data & digital teknik och slutligen tjänsteutveckling & kommersialisering.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.