SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Kvalitetssäkring av hälsoapplikationer

  Digital hälsoinnovation är en möjliggörare för god och säker vård och en bättre hälsa för individen. För att innovationerna ska nå sin fulla potential behöver företag, akademi, offentlig sektor och individ bättre kunna nyttja den hälsodata och digitala teknik som finns tillgänglig, eller har potential att utvecklas. Aktörerna behöver därför i olika skeden kunna kvalitetssäkra för att säkerställa att de uppfyller alla nödvändiga standarder och krav.

  Brist på enhetliga standarder

  En stor utmaning ligger bland annat i bristen på globala kvalitetssäkringsstandarder för hälsoapplikationer. Detta försvårar tolkningen, skapar en osäker marknad och därmed också en ojämlik användning av hälsoapplikationer.

  Individer nyttjar digitala hälsoapplikationer för att hantera sin hälsa oavsett om de är kvalitetssäkrade, eller rekommenderade av hälso- och sjukvården.​ DigitalWell Arena driver därför nationellt frågan om gemensamma standarder för kvalitetssäkring tillsammans med andra nyckelaktörer.

  Kvalitet vid test och implementering av digitala hälsotjänster

  DigitalWell Arena bidrar med kunskap och processer som stöttar både företag och offentlig sektor att genomföra trygga och säkra tester, och i förlängningen även implementering av digitala hälsotjänster.

  Kunskap kring test är en avgörande kvalitetsfaktor vid utveckling av nya, digitala hälsotjänster. Innovativa företag är beroende av test i tidiga skeden för att förstå vad som krävs när tjänsten ska utvecklas och för att verifiera såväl tekniska som användarrelaterade behov och utmaningar. När tjänsten blir mer färdig behövs test i verkliga miljöer för att verifiera att tjänsten fungerar tillfredställande för beställare, användare och investerare.

  Tillgängligheten till testmiljöer är därför avgörande. Offentlig sektor är en drivande aktör och kan genom att tillgängliggöra verkliga testmiljöer bidra till att fler innovationer förverkligas och att framtidens hälsotjänster utvecklas. En annan viktig roll för offentlig sektor är att öka kunskapen om möjligheterna med digital teknik i den egna verksamheten.

  Ledning och verksamhet i offentlig sektor behöver känna stor trygghet i att såväl tester, som implementering genomförs på ett säkert sätt och att de tjänster som används uppfyller lagar och regler. Interaktionen med innovativa företag och digital teknik väcker ofta komplexa frågor och kan kräva bred kunskap, som kan vara svår att samla. Det ställer också krav på resurser, vilket många gånger kan vara svårt att frigöra i offentliga organisationer.

  Projekt för nordiskt kvalitetsramverk

  DigitalWell Arena driver nu ett projekt i samarbete med fem andra aktörer för att öka kunskapen kring hur tillgängliggörande av nya digitala lösningar för hälsa kan ökas genom ett tydligt nationellt och nordiskt ramverk.

  DigitalWell Arenas tjänster för kvalitetssäkring

  Genomlysning och analys av produkt eller tjänst utifrån användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet. För vem: företag som har en betaversion eller senare, eller offentlig sektor som vill ha mer information om en tjänst inför, eller under test. Genomlysningen är på 30 timmar.

  Behovet av att genomföra trygga och säkra tester för offentlig sektor och företag tillsammans är stort då efterfrågan på nya tjänster förväntas öka i takt med att utmaningarna blir större. Genom att genomföra dessa tester i verklig miljö skapas direkt nytta och synergieffekter för både organisation, användare och utvecklingen av den digitala tjänsten. Det genererar också ny kunskap och kunskapsspridning.

  Metodstöd test i verklig miljö

  Tillsammans med Karlstad universitet och Telia har DigitalWell Arena utvecklat en testmiljö där företag, offentlig sektor och akademi kan testa nya innovativa tjänster med 5G.
  Läs mer om 5G testmiljö här

  Analys av nytta och effekt under, eller efter pågående test genomförs med hjälp av modeller för nyttokalkylering. Med stöd av spetsforskningen på Karlstads universitet kan också mer omfattande studier genomföras för att belysa olika aspekter gällande nytta och effekt avseende testad tjänst. För företag och offentlig sektor som vill kunna visa på effekter av testad tjänst. 

  Kontakt

  Marie Granander

  Process Manager
  marie.granander@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.