SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad söker nya vägar för datadriven hälsa

  Hur kan Karlstad bli ett nationellt exempel på hur hälsodata kan göras mer tillgängliga – och bana väg för en bättre och mer personcentrerad vård och omsorg? Det var temat när ett stort antal aktörer samlades för en workshop arrangerad av Health Data Sweden.

  I början av sommaren lanserades Health Data Sweden (HDS), en europeisk digital innovationshub (EDIH) med fokus på hälsodata. Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och förbättra användningen av hälsodata, för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård och bättre hälsa. Bland annat genom ett stort antal kostnadsfria tjänster som HDS 19 samarbetsparter erbjuder små och medelstora företag och offentlig sektor både i Sverige och Europa.

  Karlstad vill spela en aktiv roll

  I samband med HDS lansering räckte Karlstads kommun upp handen och erbjöd sig att spela en aktiv roll för att bidra till det nationella utvecklingsarbetet kring hälsodata. Inte minst genom att bana väg för hur behovsdriven innovation och välfärdsteknik kan användas utifrån ett personcentrerat perspektiv.

  Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen, betonar att en central del ur Karlstads kommuns perspektiv handlar om att kunna göra hälsodata mer tillgänglig för individen.

  – Att ha egen tillgång till all sin hälsodata, kunna förstå den och kunna tolka den är trygghetsskapande och gör att man på ett bättre sätt kan behärska sin situation på egen hand. Det är en mycket viktig del av Nära vård.

  Samlade parter med bred kompetens

  Nu har en första workshop arrangerats, som ett steg för att närmare utmejsla förutsättningarna. Workshopen samlade även representanter från Kils och Hammarös kommuner, Region Värmland, Inera, ADDA, Nordic Medtest och Karlstads universitet. Tack vare deltagarnas samlade kompetens kunde diskussioner och frågeställningar skära både genom det kommunala och regionala perspektivet till det nationella.

  Marie Johansson, utvecklingschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, vill hitta nya sätt att tillgängliggöra hälsodata.

  Bland annat gjordes en gemensam kartläggning av vad som idag hindrar ett mer datadrivet och personcentrerat förhållningssätt, som både kan ge en mer effektiv hälso- och sjukvård och bättre hälsa för individen. Från hur hälsodata fastnar i olika system till avsaknad av standarder för interoperabillitet och hur bra lösningar i samarbete med näringslivet kan skalas upp spridas inom hälsosektorn.

  Risk att regelverk övertolkas

  En fördjupad diskussion tog även sikte på inom vilka områden hävstångseffekterna för en förändring skulle vara störst. Flera deltagare efterlyste bland annat en ännu tydligare nationell styrning och en bättre samverkan mellan regioner och kommuner kring gemensamma tjänster.

  Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvården i Region Värmland, belyste samtidigt behovet av större mod för att tänka helt nytt, men även nyttja möjligheter som redan står till buds.

  – Jag tror exempelvis att vi skulle kunna se över om vi ibland övertolkar de regulatoriska hinder vi upplever finns där. En annan möjlighet är att ännu bättre involvera våra lärosäten, där forskningen kan erbjuda en större frihet för olika tester, sa Madelene Johanzon.

  Magnus Bårdén, vd för Compare, i samtal med Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvården i Region Värmland.

  Workshoppen arrangerades av Compare/DigitalWell Arena, som är en av Health Data Swedens 19 samarbetsparter. En ny workshop planeras nu för att ta diskussionen vidare kring de hinder och möjligheter som identifierats.

  Vill skapa nationellt värde

  Även om Karlstads och Värmlands roll som testarena fortsatt är under uppbyggnad underströk Erika Tanos, Innovation Manager på Compare, värdet av deras engagemang.

  – Vi ser det här som början till ett långsiktigt samarbete med en spetskommun, där vi har möjlighet att fånga upp kommuners vård och omsorgsperspektiv, som annars lätt kan missas. Tillsammans med Karlstad och med stöd av HDS breda tjänsteutbud för att nyttiggöra hälsodata hoppas vi kunna åstadkomma något som blir värdefullt för omsorgssektorn i hela Sverige.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.