SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Yh-utbildning ger digitalt lyft inom vård och omsorg

  Den här veckan utexaminerades den andra kullen studerande i YH-utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”. Deltagarna kommer från både regioner och kommuner och har praktiserat sina nya kunskaper under utbildningens gång, vilket gett en bred spridning till både kollegor och ledning i den egna verksamheten.

  Utbildningen arrangeras av Yrkeshögskolan i Arvika i samarbete med bland andra DigitalWell Arena. Syfte är att ge yrkesverksamma inom vård och omsorg utökade kunskaper om hur digitalisering och digital teknik kan skapa nya möjligheter för både verksamheter och individer. Deltagarna har bland annat studerat projektledning, etik, lagstiftning, samt praktiskt arbete för trygg och säker användning.

  Test av digitala hälsotjänster

  Under utbildningens avslutande del har deltagarna utfört tester av digitala hälsotjänster i sina egna verksamheten. Sex olika tjänster har testats – bland annat en digital tolkningstjänst, olika typer av videokommunikation och ett virtuellt utbildningsverktyg.

  Therese Persson, Linda Lindeskov och Jennie Leonsson presenterar sin slutrapport från sina tester av Visiba Care vid examensträffen på Arvika Näringslivscenter.

  Jennie Leonsson, undersköterska på Arvika sjukhus, har varit studeranderepresentant under utbildningen. Hon anser att konkret kunskap kring hur ny teknik kan tas emot i vården är en nyckel för att möta framtidens behov.

  Ser stort behov för framtiden

  – Jag tar framför allt med mig kunskaper om projektledning och hur digitala verktyg kan användas och implementeras. Jag tror att det kommer att bli jätteviktigt i framtiden, det behövs någon som tar ansvar för breddinförandet, säger Jennie Leonsson, och fortsätter:

  – Om vi inte effektiviserar vården idag, så kommer vi inte att klara av det ökade trycket i framtiden. Ny teknik bidrar också till att invånarna förväntar sig service hela dygnet.

  DigitalWell Arenas kursledare Mari Banck och Marie Granander i samtal med Martin Larsson, vd för Habbie.

  Under examensträffen delade de 24 kursdeltagarna med sig av sina erfarenheter av testerna, från tekniska utmaningar till organisatoriska frågor. Åsa Whalén, verksamhetschef för Karlstads södra vårdcentralsområde, fanns på plats för att lyssna till slutredovisningarna och tycker att berättelserna åskådliggör en del av utmaningen kring digitala hälsotjänster.

  – Människorna, kulturen och organisationen är ofta ett större hinder än tekniken. Utbildningen kan bidra till att fler personer har kunskap om de hinder som behöver övervinnas, innan olika lösningar kan göra nytta, säger hon.

  Skapar samarbetsyta mot näringslivet

  Utbildningens tester bygger också broar till samarbete med näringslivet. Karlstadbaserade Habbies plattform för digital rehab och habilitering har testats inom både demens-, äldrevård och LSS. Habbies vd, Martin Larsson, tycker att utbildningen både bidrar till generell kunskap kring digitaliseringsprocesser, samtidigt som den skapar möjligheter att mötas utanför renodlade köp sälj-situationer.

  – Det är en jätteskillnad. Nu kommer vi rakt in i verksamheten och det handlar om ett test och inte bara om Habbie är bra eller dåligt. Samtidigt har vi fått ut jättemycket. Bland annat har tjänsten testats inom områden vi inte haft en tanke på, exempelvis gruppträning på demensboende, vilket bidrar till att vi kan utveckla tjänsten, säger Martin Larsson.

  Den andra kullens ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”.

  Marie Granander, projektledare för DigitalWell Arena, har lett utbildningen tillsammans med Helena Söderholm från Arvikas yrkeshögskola. Hon är imponerad av de studerandes insatser och utveckling och stolt över hur utbildningen har tagits emot.

  Får högt betyg av deltagarna

  I utvärderingen har studenterna både gett toppbetyg till helheten, samt till utbildningens relevans för deras verksamhet. Den skapar också en bredare nytta för hela verksamheten, eftersom kunskap och insikter sprids vidare till andra medarbetare.

  – Utbildningen bidrar till att öka förståelsen för vilket värde digital teknik och digitala hälsotjänster i stort kan bidra med. Den ger kunskaper i att tolka utmaningar, matcha dem mot teknik som finns tillgänglig och stimulerar även till dialog och erfarenhetsutbyte både inom verksamheten och med andra. Dessutom bidrar de nya kunskaperna till att man bättre kan tillgodogöra sig den teknik som redan finns upphandlad, säger Marie Granander.

  Många verksamheter representerade

  Sammanlagt har de två utbildningsomgångarna av ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn” samlat nästan 50 deltagare från 20 kommuner och två regioner. Deltagarna har kommit från en stor variation av verksamheter, från akutsjukvård till socialtjänst. Målsättningen är att kunna erbjuda nya utbildningsplatser under 2024.

   

  Tjänsterna som testats under våren 2023:

  • Habbie: Digital tjänst för rehabilitering- och habilitering
  • DigitalTolk: En digital videotolk
  • Virotea: Ett utbildningsverktyg i VR för kognitiv svikt
  • Visiba Care: Digital videkommunikationstjänst mellan vårdgivare och patient
  • JodaPro: En tjänst för videokommunikation mellan vårdgivare
  • WellBee: En digital tjänst för kognitivt stöd till brukare

  Kursen ”Digitaliseringsledare inom välfärden” ges av Yrkeshögskolan i Arvika och är ett samarbete mellan DigitalWell Arena, Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun, Karlstads kommun, Hammarö kommun och Region Värmland.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.