DigitalWell Award 2022

  DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer.

  I Sverige finns många fantastiska initiativ i utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Vi vill hylla de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ. Därför anordnas DigitalWell Award, där vi får chansen att uppmärksamma goda exempel som bidrar till utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer.

  FYRA KATEGORIER

  DigitalWell Award delas ut i fyra kategorier utifrån fokusområden inom DigitalWell Arena. Nedan kan du läsa om de fyra kategorierna och exempel för sökande i varje kategori.

  Innovationsförmåga genom samarbete

  För att gynna en kultur som göder innovation behövs det flera aktörer som jobbar tillsammans. 

  Därför delas DigitalWell Award för Innovationsförmåga genom samarbete ut till ett initiativ som genom gemensamma ansträngningar har åstadkommit resultat som inte hade varit möjligt för den enskilda parten. 

  Exempel för sökande i denna kategori:

  Ett projekt eller aktivitet som bidragit till nya samarbeten mellan organisatoriska eller funktionella gränser.

  Satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd.

  Individens delaktighet

  För en mer hälsosam framtid krävs det en aktiv individ som vill påverka sin hälsa, och som har möjligheten och verktygen att göra det.

  DigitalWell Award för Individens delaktighet delas därför ut till ett initiativ som stärker människors möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik.

  Exempel för sökande i denna kategori:

  En digital tjänst eller utvecklingsarbete som avser tydliggöra enskilda individers hälsostatus.

  Ett nytt arbetssätt eller tjänst som stärker individers självständighet.

  Data & digital teknik

  För att hälsosamhället ska bli verklighet krävs det att data kan delas, samlas in och analyseras på ett säkert sätt.

  Därför delas DigitalWell Award för Data & Digital Teknik  ut till ett initiativ som möjliggör en säker hantering av data för en hälsosammare framtid. 

  Exempel för sökande i denna kategori:

  En digital tjänst, process eller ett flöde som stöttar i insamling, hantering och analysering av data.

  Initiativ eller satsning som stärker individens nyttjande av sin egen data.

  Tjänsteutveckling & kommersialisering

  Lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna existera och fortsätta utveckla hållbara hälsotjänster.

  DigitalWell Award för Tjänsteutveckling & Kommersialisering delas därför ut till ett initiativ som har bidragit till att stärka företagens tjänsteutveckling, kommersialisering eller skalning av en innovativ idé eller tjänst.

  Exempel för sökande i denna kategori:

  Initiativ som stärkt kunskapsutbytet mellan akademi eller offentlig sektor och företag.

  Nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster.

  Satsningar eller aktiviteter som har underlättat finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

  Tävlingsinformation

  DigitalWell Award administreras av Stiftelsen Compare som håller i tävlingen och prisutdelningen. Utifrån inkomna nomineringar utser DigitalWell Arenas Core team upp till fyra shortlist-deltagare i varje kategori. En extern jury, bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige, är utvald för att dela ut poäng till shortlist-deltagarna. Vinnarna koras sedan i en omröstning, där totalpoäng från jury och omröstning avgör tävlingen.

  Förutom uppmärksamheten och marknadsföringen som de nominerade ges genom tävlingen, kommer vinnarna få följa med på en gemensam resa till konferens inom digital hälsa. Resan anordnas av DigitalWell Arena och ger både kompetensutveckling, omvärldsbevakning, breddat kontaktnät och erfarenhetsutbyte. Mer information kommer ges till de vinnande bidragen.

  Jury

  Juryn består av styrgruppen i Health Innovation of Sweden och representerar nationella innovationsorganisationer spridda i Sverige.

  Lars Skandevall, Bron Innovation
  Fia Mårdfelt, eHealth Arena
  Henrik Dahl, Future Position X
  Jonas Matthing, DigitalWell Arena
  Evalill Nilsson, Linnéuniversitetet
  Joakim Börjesson, RISE
  Anne-Christine Hertz, Leap for Life
  Magnus Bårdén, DigitalWell Arena
  Anna Nordström, Livsmedicin
  Jörgen Adolfsson, Blue Science Park

  KONTAKT

  Marie Granander

  Process Manager DigitalWell Arena
  +46 (0)73 500 80 96
  marie.granander@compare.se

  DigitalWell Award

  DigitalWell Award lanserades 2021 och syftar till att lyfta fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Du kan läsa mer om bakgrunden till DigitalWell Award här  

  Nedan hittar du samtliga tävlande.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.