SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Award

  DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Årets event arrangeras den 13 juni i Karlstad.

  I Sverige finns många fantastiska initiativ som stärker utvecklingen av framtidens digitala tjänster för hälsa. Vi vill hylla de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ. Därför anordnas DigitalWell Award – chansen att uppmärksamma goda exempel som bidrar till utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer.

  DigitalWell Award administreras av Stiftelsen Compare, genom DigitalWell Arena, som håller i utmärkelsen och prisutdelningen. Utifrån inkomna nomineringar utser DigitalWell Arenas processledning tre kandidater i varje kategori till en shortlist. Omröstning sker genom en jury bestående av DigitalWell Arenas nationella styrgrupp och en öppen omröstning för allmänheten. Vinnarna koras genom en50/50-viktad summering av de två gruppernas röstresultat.

  Röstningen öppnade den 13 maj och pågår till den 13 juni – samma dag som DigitalWell Award 2024 arrangeras.

  Här hittar du  våra 12 kandidater samt länk till röstningsformuläret

  Förutom uppmärksamheten kommer vinnarna få agera ambassadörer på en gemensam resa till  EHIN, Norges största konferens kring e-hälsa. Resan anordnas av DigitalWell Arena och ger både kompetensutveckling, omvärldsbevakning, breddat kontaktnät och erfarenhetsutbyte.  

  Jury

  Juryn i DigitalWell Awards består av DigitalWell Arenas styrgrupp och representerar olika aktörsgrupper inom Sveriges Innovationssystem.

  Fyra olika kategorier

  DigitalWell Award delas ut i fyra kategorier utifrån fokusområden inom DigitalWell Arena. Nedan kan du läsa om de fyra kategorierna och se exempel på tidigare vinnare och nomineringar i respektive kategori.

  Innovationsförmåga genom samarbete

  För att gynna en kultur som göder innovation behövs det flera aktörer som jobbar tillsammans. 

  Därför delas DigitalWell Award för Innovationsförmåga genom samarbete ut till ett initiativ som genom gemensamma ansträngningar har åstadkommit resultat som inte hade varit möjligt för den enskilda parten. 

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  Ett projekt eller aktivitet som bidragit till nya samarbeten mellan organisatoriska eller funktionella gränser.

  Satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd.

  Individens delaktighet

  För en mer hälsosam framtid krävs det en aktiv individ som vill påverka sin hälsa, och som har möjlighet och verktygen att göra det.

  DigitalWell Award för Individens delaktighet delas därför ut till ett initiativ som stärker människors möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik.

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  En digital tjänst eller utvecklingsarbete som avser tydliggöra enskilda individers hälsostatus.

  Ett nytt arbetssätt, tjänst eller initiativ som stärker individers självständighet.

  Data & digital teknik

  För att hälsosamhället ska bli verklighet krävs det att data kan delas, samlas in och analyseras på ett säkert sätt.

  Därför delas DigitalWell Award för Data & Digital Teknik ut till ett initiativ som möjliggör en säker hantering av data för en hälsosammare framtid. 

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  En digital tjänst, process eller ett flöde som stöttar i insamling, hantering och analysering av data.

  Initiativ eller satsning som stärker individens nyttjande av sin egen data.

  Tjänsteutveckling & kommersialisering

  Lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna existera och fortsätta utveckla hållbara hälsotjänster.

  DigitalWell Award för Tjänsteutveckling & Kommersialisering delas därför ut till ett initiativ som har bidragit till att stärka företagens tjänsteutveckling, kommersialisering eller skalning av en innovativ idé eller tjänst.

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  Initiativ som stärkt kunskapsutbytet mellan akademi eller offentlig sektor och företag.

  Nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster.

  Satsningar eller aktiviteter som har underlättat finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

  KONTAKT

  Marie Granander

  Process Manager DigitalWell Arena
  +46 (0)73 500 80 96
  marie.granander@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.