DigitalWell Award

DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsosamhälle. 

DigitalWell har bidragit till många fantastiska initiativ i utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Nu vill vi hylla de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ i Värmland och Dalarna. Därför anordnas DigitalWell Award där vi får chansen att uppmärksamma goda exempel som bidrar till utvecklingen av framtidens hälsosamhälle.

FYRA KATEGORIER

DigitalWell Award delas ut i fyra kategorier utifrån fokusområden inom DigitalWell Arena. Nedan kan du läsa om de fyra kategorierna och exempel för sökande i varje kategori.

Innovationsförmåga genom samarbete

För att gynna en kultur som göder innovation behövs det flera aktörer som jobbar tillsammans. 

Därför delas DigitalWell Award för Innovationsförmåga genom samarbete ut till ett initiativ som genom gemensamma ansträngningar har åstadkommit resultat som inte hade varit möjligt för den enskilda parten. 

Exempel för sökande i denna kategori:

Ett projekt eller aktivitet som bidragit till nya samarbeten mellan organisatoriska eller funktionella gränser.

Satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd.

Individens delaktighet

För en mer hälsosam framtid krävs det en aktiv individ som vill påverka sin hälsa, och som har möjligheten och verktygen att göra det.

DigitalWell Award för Individens delaktighet delas därför ut till ett initiativ som stärker människors möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik.

Exempel för sökande i denna kategori:

En digital tjänst eller utvecklingsarbete som avser tydliggöra enskilda individers hälsostatus.

Ett nytt arbetssätt eller tjänst som stärker individers självständighet.

Data & digital teknik

För att hälsosamhället ska bli verklighet krävs det att data kan delas, samlas in och analyseras på ett säkert sätt.

Därför delas DigitalWell Award för Data & Digital Teknik  ut till ett initiativ som möjliggör en säker hantering av data för en hälsosammare framtid. 

Exempel för sökande i denna kategori:

En digital tjänst, process eller ett flöde som stöttar i insamling, hantering och analysering av data.

Initiativ eller satsning som stärker individens nyttjande av sin egen data.

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna existera och fortsätta utveckla hållbara hälsotjänster.

DigitalWell Award för Tjänsteutveckling & Kommersialisering delas därför ut till ett initiativ som har bidragit till att stärka företagens tjänsteutveckling, kommersialisering eller skalning av en innovativ idé eller tjänst.

Exempel för sökande i denna kategori:

Initiativ som stärkt kunskapsutbytet mellan akademi eller offentlig sektor och företag.

Nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster.

Satsningar eller aktiviteter som har underlättat finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

Tävlingsinformation

DigitalWell Award administreras av Stiftelsen Compare som håller i tävlingen och prisutdelningen. Utifrån inkomna nomineringar utser DigitalWell Arenas Core team upp till 4 shortlist-deltagare i varje kategori. En extern jury bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige är utvald för att utse vinnarna. Förutom uppmärksamheten och marknadsföringen som de nominerade ges genom tävlingen får vinnarna varsitt stipendium. Det totala värdet för alla stipendier är 50 000 kronor som kan användas för att utveckla eller skala upp sin tjänst eller produkt, kompetensutveckling eller stöd för att arbeta med en utmaning. 

Nomineringen för 2021 är stängd. Här ser du vinnarna 

Jury

Anne-Christine Hertz, Leap for life (Halmstad)
Henrik Dahl, Geolife Region (Gävle)
Fia Mårdfelt, Ehealth Arena (Kalmar)
Charlotte Clementz, Digital Health (Karlskrona)
Magnus Bårdén, DigitalWell Arena (Karlstad)

Frågor och svar om DigitalWell Award

Läs mer om DigitalWell 

KONTAKT

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Marie Granander

Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)73 500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.