DigitalWell Award 2023

  DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer.

  I Sverige finns många fantastiska initiativ i utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Vi vill hylla de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ. Därför anordnas DigitalWell Award, där vi får chansen att uppmärksamma goda exempel som bidrar till utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer.

  FYRA KATEGORIER

  DigitalWell Award delas ut i fyra kategorier utifrån fokusområden inom DigitalWell Arena. Nedan kan du läsa om de fyra kategorierna och se exempel på nomineringar i varje kategori.

  Innovationsförmåga genom samarbete

  För att gynna en kultur som göder innovation behövs det flera aktörer som jobbar tillsammans. 

  Därför delas DigitalWell Award för Innovationsförmåga genom samarbete ut till ett initiativ som genom gemensamma ansträngningar har åstadkommit resultat som inte hade varit möjligt för den enskilda parten. 

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  Ett projekt eller aktivitet som bidragit till nya samarbeten mellan organisatoriska eller funktionella gränser.

  Satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd.

  Individens delaktighet

  För en mer hälsosam framtid krävs det en aktiv individ som vill påverka sin hälsa, och som har möjlighet och verktygen att göra det.

  DigitalWell Award för Individens delaktighet delas därför ut till ett initiativ som stärker människors möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik.

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  En digital tjänst eller utvecklingsarbete som avser tydliggöra enskilda individers hälsostatus.

  Ett nytt arbetssätt, tjänst eller initiativ som stärker individers självständighet.

  Data & digital teknik

  För att hälsosamhället ska bli verklighet krävs det att data kan delas, samlas in och analyseras på ett säkert sätt.

  Därför delas DigitalWell Award för Data & Digital Teknik ut till ett initiativ som möjliggör en säker hantering av data för en hälsosammare framtid. 

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  En digital tjänst, process eller ett flöde som stöttar i insamling, hantering och analysering av data.

  Initiativ eller satsning som stärker individens nyttjande av sin egen data.

  Tjänsteutveckling & kommersialisering

  Lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna existera och fortsätta utveckla hållbara hälsotjänster.

  DigitalWell Award för Tjänsteutveckling & Kommersialisering delas därför ut till ett initiativ som har bidragit till att stärka företagens tjänsteutveckling, kommersialisering eller skalning av en innovativ idé eller tjänst.

  Exempel på nominerade i denna kategori:

  Initiativ som stärkt kunskapsutbytet mellan akademi eller offentlig sektor och företag.

  Nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster.

  Satsningar eller aktiviteter som har underlättat finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

  Information

  DigitalWell Award administreras av Stiftelsen Compare som håller i utmärkelsen och prisutdelningen. Utifrån inkomna nomineringar utser DigitalWell Arenas Processledning upp till fyra shortlist-deltagare i varje kategori. En jury, bestående av externa representanter från olika aktörsgrupper i Sveriges innovationssystem, är utvald för att dela ut poäng till shortlist-deltagarna. Vinnarna koras sedan i en omröstning, där totalpoäng från jury och omröstning avgör. Juryns och allmänhetens röster väger lika tungt.

  Förutom uppmärksamheten och marknadsföringen som de nominerade ges genom tävlingen, kommer vinnarna få agera ambassadörer på en gemensam resa till en konferens inom digital hälsa. Resan anordnas av DigitalWell Arena och ger både kompetensutveckling, omvärldsbevakning, breddat kontaktnät och erfarenhetsutbyte. Mer information kommer ges till de vinnande bidragen.

  Jury

  Juryn består av styrgruppen för DigitalWell Arena och representerar olika aktörsgrupper inom Sveriges Innovationssystem.

  • Fredrik Svensson, VD, Redpill Linpro Sverige
  • Gunilla Öberg, Vård- och omsorgsdirektör, Karlstads kommun
  • Håkan Spjuth, Avdelningschef Grants and Innovation Office, Karlstads universitet
  • Stina Lantz, Vice VD & Verksamhetsledare, Swedish Incubators and Science Parks & Ignite
  • Catarina Berglund, VD Automation Region
  • Björn Hansell, Leg. Läkare & Entreprenör
  • Lisa Ericsson, VD KTH Innovation

  KONTAKT

  Marie Granander

  Process Manager DigitalWell Arena
  +46 (0)73 500 80 96
  marie.granander@compare.se

  DigitalWell Award

  DigitalWell Award lanserades 2021 och syftar till att lyfta fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Du kan läsa mer om bakgrunden till DigitalWell Award här.

  Nedan hittar du samtliga bidrag genom åren.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.