DigitalWell Award 2022

DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Vinnarna utses den 1 juni. 

I Sverige finns många fantastiska initiativ i utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Vi vill hylla de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ. Därför anordnas DigitalWell Award, där vi får chansen att uppmärksamma goda exempel som bidrar till utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer.

Rösta nu. Vinnarna utses under ett event den 1 juni. 

FYRA KATEGORIER

DigitalWell Award delas ut i fyra kategorier utifrån fokusområden inom DigitalWell Arena. Nedan kan du läsa om de fyra kategorierna och exempel för sökande i varje kategori.

Innovationsförmåga genom samarbete

För att gynna en kultur som göder innovation behövs det flera aktörer som jobbar tillsammans. 

Därför delas DigitalWell Award för Innovationsförmåga genom samarbete ut till ett initiativ som genom gemensamma ansträngningar har åstadkommit resultat som inte hade varit möjligt för den enskilda parten. 

Exempel för sökande i denna kategori:

Ett projekt eller aktivitet som bidragit till nya samarbeten mellan organisatoriska eller funktionella gränser.

Satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd.

Individens delaktighet

För en mer hälsosam framtid krävs det en aktiv individ som vill påverka sin hälsa, och som har möjligheten och verktygen att göra det.

DigitalWell Award för Individens delaktighet delas därför ut till ett initiativ som stärker människors möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik.

Exempel för sökande i denna kategori:

En digital tjänst eller utvecklingsarbete som avser tydliggöra enskilda individers hälsostatus.

Ett nytt arbetssätt eller tjänst som stärker individers självständighet.

Data & digital teknik

För att hälsosamhället ska bli verklighet krävs det att data kan delas, samlas in och analyseras på ett säkert sätt.

Därför delas DigitalWell Award för Data & Digital Teknik  ut till ett initiativ som möjliggör en säker hantering av data för en hälsosammare framtid. 

Exempel för sökande i denna kategori:

En digital tjänst, process eller ett flöde som stöttar i insamling, hantering och analysering av data.

Initiativ eller satsning som stärker individens nyttjande av sin egen data.

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Lönsamhet är en förutsättning för att företag ska kunna existera och fortsätta utveckla hållbara hälsotjänster.

DigitalWell Award för Tjänsteutveckling & Kommersialisering delas därför ut till ett initiativ som har bidragit till att stärka företagens tjänsteutveckling, kommersialisering eller skalning av en innovativ idé eller tjänst.

Exempel för sökande i denna kategori:

Initiativ som stärkt kunskapsutbytet mellan akademi eller offentlig sektor och företag.

Nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster.

Satsningar eller aktiviteter som har underlättat finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

Rösta nu. Vinnarna utses under ett event den 1 juni. 

Tävlingsinformation

DigitalWell Award administreras av Stiftelsen Compare som håller i tävlingen och prisutdelningen. Utifrån inkomna nomineringar utser DigitalWell Arenas Core team upp till fyra shortlist-deltagare i varje kategori. En extern jury, bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige, är utvald för att dela ut poäng till shortlist-deltagarna. Vinnarna koras sedan i en omröstning, där totalpoäng från jury och omröstning avgör tävlingen.

Förutom uppmärksamheten och marknadsföringen som de nominerade ges genom tävlingen, kommer vinnarna få följa med på en gemensam resa till konferens inom digital hälsa. Resan anordnas av DigitalWell Arena och ger både kompetensutveckling, omvärldsbevakning, breddat kontaktnät och erfarenhetsutbyte. Mer information kommer ges till de vinnande bidragen.

Rösta nu. Vinnarna utses under ett event den 1 juni. 

Jury

To be announced.

KONTAKT

Marie Granander

Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)73 500 80 96
marie.granander@compare.se

DigitalWell Award

DigitalWell Award lanserades 2021 och syftar till att lyfta fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Du kan läsa mer om bakgrunden till DigitalWell Award här  

Nedan hittar du samtliga tävlande från 2021.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.