SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  INNOVATION I 
  offentlig sektor

  Genom tillgång till nationell spetskompetens och långsiktig finansiering är DigitalWell Arena en kraftfull partner i offentlig sektors innovationsarbete. Med rätt stöd blir resan från behov till verklighet roligare, effektivare och ger ett varaktigt resultat.

  DigitalWell Arena verkar som en brygga mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv för att stimulera innovation inom hälsa och välfärd. Tillsammans arbetar vi för att offentlig sektor ska vara innovationsdrivare inom utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster. Här hittar du kunskap och verktyg som stödjer det arbetet. 

  Starkare tillsammans

  Samhällets utmaningar inom hälsa och välfärd berör oss alla. Genom att kroka arm kan vi öka takten i utvecklingsarbetet och frigöra tid för att lyfta blicken och driva innovation. 

  Kontakt

  Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kan vi se hur vi tillsammans kan lösa dem.

  Marie Granander

  Process Manager
  +46 (0)73 500 80 96
  marie.granander@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.