SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Forskning i arenan

  DigitalWell Arena bidrar till en långsiktig infrastruktur för att utveckla och organisera tvärvetenskaplig forskning kring hälsoinnovation. Syftet är att stimulera ny kunskap som möjliggör utveckling av metoder, tjänster och arbetssätt för att fler människor ska kunna leva ett hälsosammare liv.

  Karlstads universitet är en viktig partner för att koordinera pågående samarbeten och nya initiativ, samt skapar en tydlig struktur för digital hälsoinnovation. Det här skapar förutsättningar för en långsiktig etablering av nya forsknings- och innovationsprojekt.

  Vi söker externa forskningsmedel som bidrar till ökade resurser för forskning inom digital hälsoinnovation, samt stimulerar forskning som validerar och stärker identifierade behov och samhällsutmaningar.

  Vi bidrar också till att forskningsresultat kan nyttiggöras så att företag och offentlig sektor kan ta fram nya metoder och tjänster för att bidra till bättre hälsa. En central del är också att vara en arena som underlättar interaktionen mellan offentlig sektor och näringslivet.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.