SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Så kan användarnas upplevelser utveckla digitala hälsotjänster

DigitalWell Arena har testat en ny metod för att utvärdera användarnas upplevelse av nya, digitala hälsotjänster. Kunskap som kan ha stor betydelse för att den fortsatta utvecklingen. Först ut att testa metodiken är Lumeno – en app för att hantera livets både ljusa och mörka stunder.

För många digitala hälsotjänster uppstår ett slags moment 22. Utan vetenskapligt stöd kan tjänsterna ha svårt att nå ut på marknaden, i synnerhet om de riktas mot offentlig sektor. Samtidigt behövs någon typ av beslutsunderlag och validering för att de överhuvudtaget ska kunna testas i offentlig verksamhet.

Test enligt standardiserad metod

DigitalWell Arena har därför genom sin Innovationssupport, som stöttar innovativa bolag, prövat ett nytt sätt att utvärdera digitala hälsotjänster. I samarbete med NHE Licence har MedTech20®, en standardiserad enkät med vetenskapligt utvecklade frågor, prövats för att fånga användarens upplevelse.

MedTech20 har sedan tidigare används för utvärdering av en rad medicintekniska produkter, exempelvis syrgasutrustning och hjälpmedel vid diabetes. Resultatet av utvärderingarna kan sedan utgöra en del av beslutsunderlaget vid en offentlig upphandling. Än så länge har dock digitala hälsotjänster varit ett relativt oprövat område för MedTech20.

Används både i studier och mindre användartester

– Vi mäter hur användarna upplever och påverkas av produkten i vardagen. Metoden används såväl för användartest i liten skala, som i vetenskapligt upplagda studier. Det projekt som vi nu genomfört för DigitalWell Arena var just ett sådant användartest. De insikter som man får från användartest i liten skala kan mycket väl vara första steget till att skapa intresse inom hälso-och sjukvården, men självklart får utvecklaren av hälsoappen också inspel kring hur den kan förbättras säger Carl Björholt, co-founder på NHE Licence/MedTech20.

Carl Björholt ser att användartest, även om de görs i liten skala, kan ge de utvecklande bolagen viktiga insikter om sina tjänster.

Metodiken har prövats på Lumeno, en app inriktad mot att främja psykisk hälsa. Appen är skapad av Livskämpar AB, som är ett av bolagen i DigitalWell GovTech Incubator. 

Ökad kontroll över sitt mående

Marie Niljung, vd för Livskämpar, tycker att enkäten har gett värdefulla resultat. Mest glädjande var att 84 procent av användarna som svarat på enkäten upplever att Lumeno ger en känsla av kontroll över sitt tillstånd, vilket man kan tänka bidrar till ett minskat behov av att kontakta vården. En annan viktig insikt är att Lumeno uppfattas som enkel att använda, något som är centralt då tjänsten ska stötta användarna i att hjälpa sig själva. Exempelvis genom att påminna om basbehov av sömn och mat, men också genom att gå tillbaka till positiva minnesbilder och tidigare erfarenheter.

Lumeno, en app för att hantera livets mörka och ljusa stunder, är den första tjänst som utvärderats med den nya metodiken.

Även om antalet deltagare i användartestet var begränsat så stort tycker Marie Niljung att enkätsvaren ger kunskap att bygga vidare på. Allra helst i samarbete med offentlig sektor.

– Lumeno finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, något som den psykiatriska vården, eller annan vård, aldrig kommer att kunna erbjuda. Samtidigt finns en beröringsskräck kring tjänster som riktar sig mot psykisk ohälsa. En sådan här utvärdering kan vara ett första steg för att offentlig sektor ska kunna göra en fördjupad utvärdering och förhoppningsvis bidra till att Lumeno når fler användare, säger Marie Niljung.

Underlag viktigt för offentlig sektor

För DigitalWell Arenas innovationssupport är test och verifiering av digitala hälotjänster ett nyckelområde. Testet av MedTech20 är ett steg på vägen för att kunna erbjuda innovativa företag ett kvalitativt sätt att utvärdera hur slutanvändarna upplever och nyttjar tjänsterna.

– Detta är extra viktig i våra kontakter med offentlig sektor, som behöver ett trovärdigt underlag för att kunna köpa in eller testa en tjänst. Inte minst finns ett stort behov för den här typen av stödtjänster för bolagen i vår GovTech Inkubator, där samtliga har offentlig sektor som slutkund, säger Anders Solberg, Innovation Manager på Compare och ansvarig för DigitalWell Arenas Innovationssupport.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.