CASE inom Arenan

Här kan du läsa om aktuella case inom DigitalWell Arena.

 
Vad är du nyfiken på? Forskning Projekt Test Utveckling
Projekt

DigitalWell

Under 2018-2021 har vi drivit det regional projektet DigitalWell som finansieras av EU. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Projektet har tagit sig an utmaningar från offentlig sektor i Värmland och Dalarna.

Test

Test i verklig miljö: Care to Translate

Test av den digitala översättningsappen Care to translate i vården under hösten 2020.

Test

Test i verklig miljö: Geras Solutions

Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess.

Test

Test i verklig miljö: SunSense

Test av SunSense digital tjänst för prevention av skadlig UV-strålning i Arvika kommun under juni 2021.

Test

Behovscase: Upplev min verklighet

Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens.

Projekt

IoT för ökad elevhälsa

Ett tvåårigt projekt, där en högstadieskola i Arvika blir testmiljö för IoT-teknik. Syftet är att tillämpningen av tekniken ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, öka lärandet och bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

Test

Behovscase: Kommunikation för en enklare vardag

Tillsammans med Karlstad kommun utvecklar DigitalWell Arena en digital lösning som gör det enkelt att orientera sig i vardagen på ett trygghetsboende.

Test

Test i verklig miljö: Digital syntavla

Test av digital syntavla i ögonsjukvården i Värmland under våren 2021.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.