Test i verklig miljö: Geras Solutions

Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess.

Testet i Torsby kommun har möjliggjorts i samarbete mellan DigitalWell Arena och Region Värmland inom ramen för ”Projekt test”. Syftet med testet i verklig miljö är att få svar kring användarvänligheten för det digitala verktyget och hur det påverkar effektiviteten och tillgängligheten.

Kontaktperson: Mari Banck
mari.banck@regionvarmland.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.