IoT för ökad elevhälsa

  Ett tvåårigt projekt, där en högstadieskola i Arvika blir testmiljö för IoT-teknik. Syftet är att tillämpningen av tekniken ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, öka lärandet och bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

  Arvika kommun är huvudman för den tvååriga satsningen, som inleddes i mars 2021. I projektet deltar även DigitalWell Arena, Karlstads universitet och Scaaler IoT Labs, ett Arvikabaserat IoT-kluster med cirka 30 medlemsföretag.

  Den nya högstadieskolan blir en testmiljö där företag och entreprenörer ska kunna testa IoT-teknik i en verklig miljö. De data som samlas in kommer att analyseras av både forskare vid Karlstad universitet och Arvikas elevhälsa.

   

  Kontakt

  Christian Persman

  Projektledare, Arvika kommun
  christian.persman@arvika.se

  Relaterade case

  Test i verklig miljö: Care to Translate

  Test av den digitala översättningsappen Care to translate i vården under hösten 2020. Den digitala översättningstjänsten Care to Translate testades mellan oktober och december 2020

  DigitalWell

  Under 2018-2021 har vi drivit det regional projektet DigitalWell som finansieras av EU. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga

  Test i verklig miljö: Geras Solutions

  Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess. Testet i

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.