SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  IoT för ökad elevhälsa

  Ett tvåårigt projekt, där en högstadieskola i Arvika blir testmiljö för IoT-teknik. Syftet är att tillämpningen av tekniken ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, öka lärandet och bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

  Arvika kommun är huvudman för den tvååriga satsningen, som inleddes i mars 2021. I projektet deltar även DigitalWell Arena, Karlstads universitet och Scaaler IoT Labs, ett Arvikabaserat IoT-kluster med cirka 30 medlemsföretag.

  Den nya högstadieskolan blir en testmiljö där företag och entreprenörer ska kunna testa IoT-teknik i en verklig miljö. De data som samlas in kommer att analyseras av både forskare vid Karlstad universitet och Arvikas elevhälsa.

   

  Kontakt

  Christian Persman

  Projektledare, Arvika kommun
  christian.persman@arvika.se

  Relaterade case

  Test i verklig miljö: SunSense

  Test av SunSense digital tjänst för prevention av skadlig UV-strålning i Arvika kommun under juni 2021. Det test som genomförts är ett samarbete mellan SunSense,

  Behovscase: Upplev min verklighet

  Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens. Utmaningen har

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.