Behovscase: Kommunikation för en enklare vardag

  Tillsammans med Karlstad kommun utvecklar DigitalWell Arena en digital lösning som gör det enkelt att orientera sig i vardagen på ett trygghetsboende. En sådan lösning skulle även kunna hantera personlig information om viktiga händelser och vara ett verktyg för kommunikation med både anhöriga och personal

  Projektet bedrivs i trygghetsboendet Stjärnhuset i Karlstad. Trygghetsboendet blir en modell och testbädd för hur digital teknik och nya arbetssätt kan hjälpa boende till ett mer självständigt liv, där en ny kommunikationslösning är ett prioriterat delmål.

  Projektet är ettårigt och drivs av Karlstad kommun tillsammans med DigitalWell Arena. Avdelningen för Omvårdnad vid Karlstads universitet medverkar för att forska kring hur digital välfärdsteknik kan bidra till ökad självständighet.

  Marie Granander

  DigitalWell Arena
  marie.granander@compare.se

  Relaterade case

  Test i verklig miljö: SunSense

  Test av SunSense digital tjänst för prevention av skadlig UV-strålning i Arvika kommun under juni 2021. Det test som genomförts är ett samarbete mellan SunSense,

  Behovscase: Upplev min verklighet

  Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens. Utmaningen har

  Test i verklig miljö: Digital syntavla

  Test av digital syntavla i ögonsjukvården i Värmland under våren 2021. Testet genomfördes mellan december 2020 och maj 2021 i samarbete mellan DigitalWell Arena och

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.