Behovscase: Kommunikation för en enklare vardag

Tillsammans med Karlstad kommun utvecklar DigitalWell Arena en digital lösning som gör det enkelt att orientera sig i vardagen på ett trygghetsboende. En sådan lösning skulle även kunna hantera personlig information om viktiga händelser och vara ett verktyg för kommunikation med både anhöriga och personal

Projektet bedrivs i trygghetsboendet Stjärnhuset i Karlstad. Trygghetsboendet blir en modell och testbädd för hur digital teknik och nya arbetssätt kan hjälpa boende till ett mer självständigt liv, där en ny kommunikationslösning är ett prioriterat delmål.

Projektet är ettårigt och drivs av Karlstad kommun tillsammans med DigitalWell Arena. Avdelningen för Omvårdnad vid Karlstads universitet medverkar för att forska kring hur digital välfärdsteknik kan bidra till ökad självständighet.

Marie Granander

DigitalWell Arena
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.