Behovscase: Upplev min verklighet

  Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens.

  Utmaningen har formulerats som en RFI (Request For Information) och ska hjälpa Karlstads kommun att få en bättre förståelse för vilka lösningar som är möjliga, innan de går ut i en offentlig upphandling för att hitta en leverantör som kan skapa lösningen. Bolag som är intresserade av att bidra har erbjudits att spela in en kort film, som på en konceptuell nivå svara på hur bolagen vill bidra till att lösa utmaningen kring att öka förståelsen för hur det är att leva med en demenssjukdom.

  Utmaningen ingår i DigitalWell Arenas Efterfrågeaccelerator, som utgår ifrån behovet av att påskynda interaktionen mellan offentlig sektor, innovativa företag och startups. 

  Relaterade case

  IoT för ökad elevhälsa

  Ett tvåårigt projekt, där en högstadieskola i Arvika blir testmiljö för IoT-teknik. Syftet är att tillämpningen av tekniken ska kunna bidra till metoder för att

  Test i verklig miljö: Geras Solutions

  Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess. Testet i

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.