TILLSAMMANS RÄDDAR VI LIVET 
PÅ FRAMTIDEN

Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv.

Aktuellt just nu

Våra event

Pågående projekt

I det regionala EU-projektet DigitalWell säkerställer vi användarfokus och hållbara lösningar för framtiden. Vi tar oss an utmaningar från offentlig sektor och nya idéer från entreprenörer i Värmland och Dalarna.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.