SEARCH
Stäng den här sökrutan.

hälsoinnovation tillsammans

DigitalWell Arena är en satsning på digital hälsoinnovation för att fler ska kunna leva ett hälsosamt liv. Tillsammans behöver vi lösa komplexa samhällsutmaningar kopplade till hälsa och skapa ett hållbart samhälle. Dessa utmaningar kan ingen aktör lösa på egen hand.

Aktuellt

Event

DIGITALWELL ACCELERATOR

The DigitalWell Ventures Accelerator Program is developed for founders in the digital health and welfare sector that are eager to take their start-up to the next level. Are you ready to develop your business and scale with real customers and investors? Apply now and take the next step in your startup journey! 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.