Test i verklig miljö: Digital syntavla

Test av digital syntavla i ögonsjukvården i Värmland under våren 2021.

Testet genomfördes mellan december 2020 och maj 2021 i samarbete mellan DigitalWell Arena och Region Värmland. Utfallet blev lyckat och syntavlan ger framförallt tidsvinster när båda ögonen undersöks separat, för en mer exakt bild av synskärpan.

Den digitala syntavlan har utvecklats av en ögonläkare inom ögonsjukvården, och via DigitalWell Innovationssupport söker man nu en samarbetspartner som kan ta tjänsten till marknaden.

Kontaktperson: Mari Banck
mari.banck@regionvarmland.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.