SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Test i verklig miljö: Digital syntavla

  Test av digital syntavla i ögonsjukvården i Värmland under våren 2021.

  Testet genomfördes mellan december 2020 och maj 2021 i samarbete mellan DigitalWell Arena och Region Värmland. Utfallet blev lyckat och syntavlan ger framförallt tidsvinster när båda ögonen undersöks separat, för en mer exakt bild av synskärpan.

  Den digitala syntavlan har utvecklats av en ögonläkare inom ögonsjukvården, och via DigitalWell Innovationssupport söker man nu en samarbetspartner som kan ta tjänsten till marknaden.

  Kontaktperson: Mari Banck
  mari.banck@regionvarmland.se

  Relaterade case

  DigitalWell

  Under 2018-2021 har vi drivit det regional projektet DigitalWell som finansieras av EU. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga

  Test i verklig miljö: SunSense

  Test av SunSense digital tjänst för prevention av skadlig UV-strålning i Arvika kommun under juni 2021. Det test som genomförts är ett samarbete mellan SunSense,

  Behovscase: Upplev min verklighet

  Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens. Utmaningen har

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.