SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  5 DAY DESIGN SPRINT: Digitalt stöd till äldre i hemmet

  Från undersöka till test av prototyp på 5 dagar: Hur kan vi skapa digitalt stöd för äldre personer med skör hälsa som bor hemma?

  Utmaningen:

  Alltmer vård och omsorg äger rum i den äldre personens hem. Boendet har generellt stor betydelse för människors identitet och välbefinnande, och för äldre människor är en stödjande miljö särskilt viktig. När boendet inte längre kan tillgodose viktiga behov måste olika beslut fattas. Det kan handla om ökad service, bostadsanpassning eller om andra boendeformer. Även om de flesta äldre vill bo kvar hemma saknar de ofta information för att vara med i viktiga beslut som rör den egna tillvaron. Hur kan vi, med hjälp av digitala verktyg, hjälpa dem att bli mer delaktiga och stödja dem i beslut kring boendet?

  Denna design sprint är en del av det internationella samarbetsprojektet COORDINATE, där högskolan Dalarna leder arbetet kring denna frågeställning.

  Syftet är att genom en samskapande process med äldre personer, anhöriga, vårdpersonal, personer med intresse och kunskap av digital teknik, studerande och andra intressenter utveckla en version av en hälso- och aktivitetsplattform som kan stödja ett delat beslutsfattande.

  Ett kreativt arbetssätt där deltagare med olika roller och bakgrund arbetar tillsammans ger ofta de bästa idéerna och de mest intressanta lösningarna. Din erfarenhet och kunskap är därför oerhört värdefull.

  Vad är en 5 day design sprint?

  En 5 day sprint är en fokuserad process där team går från att undersöka utmaningen till att göra användartester på 5 dagar. Det är en väldokumenterad modell, som utvecklades av Google Ventures. Denna sprint är en mer användarcentrerad variant av originalet, där större fokus ligger på användarens behov med hjälp av design thinking.

  Hur går det till?

  Du kan delta på tre sätt:

  • Du delas in en arbetsgrupp med andra individer med olika kompetenser där ni arbetar tillsammans (digitalt) som ett team.
  • Som ett team. Kanske är ni en grupp från en verksamhet eller organisation där ni har ett intresse av att delta som ett team. Det kan fortfarande ingå fler individer i er grupp om så önskas.
  • Ni kan också delta som ett team där ni enbart jobbar tillsammans inom gruppen.

  Som deltagare kommer du att ha tillgång till guide, material och digitala verktyg inför varje dag och vi kommer även att finnas tillgängliga för support.

  Varje dag innebär totalt cirka två timmars bunden tid (Samling på morgon och Q&A på eftermiddag). Därefter är det upp till varje arbetsgrupp hur dagen läggs upp, dock rekommenderar vi minst 2-3h/dag för att kunna följa sprintens olika delar (undersöka, idégenerera, skapa, bygga, testa). Veckans avslutas med användartester av de prototyper som tagits fram.

  Sprinten pågår under vecka 8 (22-26 februari 2021). Deltagandet sker helt digitalt och du behöver därför ha tillgång till egen dator och internet.

  • Här finns möjlighet att ta del av ny metodik som kan appliceras i egen verksamhet efter sprinten för tjänsteutveckling t ex. 
  • Möjlighet att prova på ett nytt tillvägagångssätt då sprinten genomförs digitalt och med hjälp av digitala verktyg
  • Möjlighet att knyta nya kontakter med intressanta samarbetspartners.
  • Öppnar upp för nya idéer och affärsmöjligheter. Här finns möjligheten att söka stöd för vidareutveckling av dessa via DigitalWell’s innovationssupport och Dalarna Science Park.

  Länk till anmälan:
  5 DAY DESIGN SPRINT

  Sprinten sker i Zoom. Du behöver inga förkunskaper eller programvara, utan ansluter bara via länken i ditt bekräftelsemail.

  Denna sprint är ett samarbete mellan DigitalWell, Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Dalarna Science Park.

  Marika Martin
  +46 (0)73 028 81 68
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.