Bakom initiativet digitalwell arena

  Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv.
  Portions of the text which are read, but which are write my paper for me reviews not explicitly there porter, 1986:33.
  Compare-digitalwellarena

  Compare leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena. Ett digitalt kluster som består av av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland.

  vinnova_digitalwellarena

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.

  karlstads-kommun_svg

  Karlstads kommuns stöttar initiativet primärt utifrån att det syftar till att stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft.

  Region varmland_digitalwellarena

  Regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

  lansstyrelsen varmland_digitalwellarena

  Länsstyrelsen har bla påbörjat ett arbete för att få grupper som äldre, nyanlända och funktionshindrade att ta till sig och lära sig använda digitala tjänster.

  xmentor management_digitalwellarena

  Xmentor Management är ett konsultbolag med syfte att hjälpa företag och organisationer att genomföra förändringar. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående

  rise_digitalwellarena

  RISE Service Labs

  RISE Service Labs vill inspirera och leda näringsliv, offentlig sektor och idéburen sektor i att hitta nya lösningar och arbetssätt. Genom tjänstelogik och tillämpad tjänsteforskning skapar vi ny kunskap och förnyelse i vårt samhälle.

  tieto_digitalwellarena

  Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster

  nordic_medtest_digitalwellarena

  Nordic Medtest AB utför testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg.

  Print

  Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät.

  CGI_digitalwellarena

  CGI är idag ett av världens största IT-tjänsteföretag. Vi har en stark drivkraft i att vara en naturlig del i den regionala samverkan med akademi, andra offentliga aktörer och innovativa små och medelstora företag.

  karlstads universitet_digitalwellarena

  Karlstads universitet

  Karlstads universitet har under hela sin historia tagit en aktiv roll i den regionala utvecklingen. Fyra forskargrupper kommer att involveras i satsningen.

  effect_management_digitalwellarena

  Effect kombinerar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsutveckling. Lång erfarenhet av att arbeta med samverkansprojekt mellan akademi, offentlig och privat sektor.

  msb_digitalwellarena

  MSB är en aktör inom området brand- och olycksförebyggande arbete och bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och utveckling.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.