SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Brainsketching

  Några snabba, lekfulla övningar i början på idégenereringen öppnar upp både för kreativitet och lättar upp stämningen i rummet inför kommande övningar.

  Vad?

  Varför?

  När?

  Hur?

  Tips!

  Vad?

  En kreativ övning tidigt i idégenereringen med syfte att med enkla medel vidga tankesätt tidigt och snabbt få ner idéer på papper utan prestationsångest. Bra för kreativiteten och en dos av lekfullhet i ert utvecklingsarbete. 

  Varför?

  Några snabba, lekfulla övningar i början på idégenereringen öppnar upp både för kreativitet och lättar upp stämningen i rummet inför kommande övningar. Snabba övningar innebär också mindre press på att ”kunna rita”, speciellt för de som är mer ovana med detta arbetssätt. Genom att göra några övningar individuellt och sedan avsluta i grupp öppnar det upp för fler gruppövningar efter denna.  

  När?

  Som en uppvärmningsövning när ni ska ta fram idéer. Innan ni börjar bör ni ha landat i en behovsbild, det vill säga gjort det undersökande arbetet och landat i en frågeställning som ni vill ta fram en lösning för. 

  Efter denna övning är ni redo att gå vidare med mer fokuserade idégenereringsövningar där ni exempelvis utmanar tankar och idéer genom att se utmaningen från olika perspektiv. Vilket förslag skulle din mormor haft? Hur skulle en 7 -åring tänka kring detta? Hur hade en individ med nedsatt synförmåga önskat lösa utmaningen?

  Hur?

  Frågor, tid och innehåll kan naturligtvis anpassas efter utmaning.  Vill du se ett exempel på detta går till, kan du ladda ner en version på Brainsketching som vi själva har genomfört här nedan.

  Genomför ni en digital workshop eller sprint, kan du naturligtvis använda denna övning även där. Gör övningen enligt beskrivningen här, eller varför inte använda en gemensam digital yta på en whiteboard eller liknande? Detta skapar definitivt ett större fokus på det lekfulla då det kan vara en utmaning att rita med en mus/touch pad.

  Tips!

  Digitalt fokus eller inte, detta är en övning som kan omformas helt efter era behov. Några saker som vi gärna skickar med i planeringen av denna.

  Håll det kort

  Det kan kännas frestande att öka tiden för övningarna. Tänk dock på att en del av effekten kommer från att just rita snabbt och gå på magkänsla och de idéer som först dyker upp. Med mer tid tenderar vi att bli mer fundersamma och ifrågasätta våra idéer, vilket inte är syftet med denna övning.

  Testa olika upplägg

  Testa gärna olika upplägg på detta! Skulle en fråga kunna vara ”Hur skulle denna lösning kunnat se ut 1980?”. Finns det något vi kunde ta med från den tiden, nu i modern tappning? Fråga er vad som är det centrala i just er utmaning.

  Länkar & dokument

  Hör gärna av dig!

  Kontakta mig om du vill ha stöd i att hitta ett mer innovativt och användarfokuserat arbetssätt i utvecklingen av era digitala erbjudanden och tjänster inom hälsa och välfärd. 

  Marika Martin

  Process Development Designer
  +46 (0)73 028 81 68
  marika.martin@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.