SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  User Journey Map

  Ett effektivt och visuellt sätt för att synliggöra användarens upplevelse av er produkt eller tjänst. Det kan t ex vara hur de möter utmaningen som produkten eller tjänsten ska lösa i användarens vardag. 

  Vad?

  varför?

  När?

  Hur?

  Tips!

  Vad?

  En Journey map visar på ett effektivt och visuellt sätt användarens upplevelse av användandet av er produkt eller tjänst, t ex hur de möter utmaningen som ska lösai sin vardag. Detta hjälper dig att få en överblick över hela användarens upplevelse, det ger dig kunskap om potential till möjligheter och insikter om utmaningar. 

  Varför?

  Genom att skapa en user journey map kan ni börja se mönster för beteenden, känslor och element som påverkar upplevelsen av tjänsten. Detta gör att ni får en bättre övergripande bild över utmaningen, skapar empati för användaren och det hjälper er att förstå vad ni behöver fokusera på i nästa steg.   

   

  När?

  En Journey map kan anpassas och användas vid både den undersökande och den utformande fasenHär pratar vi om en user journey när vi undersöker behovet. Denna kan exempelvis utföras gemensamt i storgrupp, i en fokusgrupp där deltagarna skapar en varsin eller som ett verktyg för att sammanställa de insikter ni fått från tidigare övningar. 

  Innan du börjar med denna bör du ha din grundläggande frågeställning klar, för att du ska veta vad du vill ha ut av övningen. 

  Efter att ni genomfört en user journey map har ni förhoppningsvis material att utgå från i nästa övning, som exempelvis skulle kunna vara intervjuer.

  Hur?

  Detta är ett enkelt verktyg som kan skapas i många olika versioner beroende på utmaning och de insikter som blir viktiga för er att ta del av. Grunden är dock att skapa en ”resa” som användaren gör. Den kan t ex se ut som en rak eller vågig linje. Dela upp linjen i sektioner för innan, under och efter själva utmaningen. 

  Denna övning går lika bra att göra i en digital workshop som vid en där man deltar fysiskt. När vi jobbar digitalt med denna övning, använder vi oss av verktyg som t ex Miro, som öppnar upp för deltagare att jobba samtidigt med denna övning även när de befinner sig på olika platser. Ett alternativ är att använda t ex Power point, där mötesledaren delar skärm och fyller i user journey map medan diskussioner pågår via videosamtal.

  Oavsett tillvägagångssätt, fundera på frågor som: Hur ser resan ut? Vad händer och när? Vem/vad möter användaren – är det tjänster, människor, trafik? 

  Tips!

  Fundera på vad ni verkligen behöver veta. Bygg på med fler lager av information och skapa möjligheter till fler insikter.

  Be användaren markera kritiska punkter (där det kan uppstå relevanta behov eller problem). De kan t ex använda s k färgpluppar/klistermärken för att markera dessa på sin user journey map.
  Vad känner användaren under denna ”resa”? Be användaren använda t ex röda pennor för att skriva ord som beskriver negativa upplevelser och gröna för positiva känslor. Vad känner användaren och när? Vilka faktorer runtomkring påverkar detta?

  Hör gärna av dig!

  Kontakta mig om du vill ha stöd i att hitta ett mer innovativt och användarfokuserat arbetssätt i utvecklingen av era digitala erbjudanden och tjänster inom hälsa och välfärd. 

  Marika Martin

  Process Development Designer
  +46 (0)73 028 81 68
  marika.martin@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.