SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad visar vägen – digital tjänst ska ska göra staden mer inkluderande

  Karlstads kommun har upphandlat utvecklingsarbete av en ny digital tjänst för att göra stadens utbud av aktiviteter mer inkluderande. Upphandlingen har gjorts med stöd av ramverket Demand Acceleration, där Karlstad blivit en nationell vägvisare.

  Antalet personer med nedsatt kognitiv förmåga i Sverige är idag sannolikt fler än 200 000. Den här gruppen människor förväntas nästan fördubblas fram till 2050, vilket innebär en stor utmaning för samhället. I Karlstad har cirka 700 inom målgruppen stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  De här personerna behöver ofta anpassad information och anpassat stöd för att klara sig på egen hand och vara delaktiga i samhället. Karlstads syfte med upphandlingen ”Vägledning i staden” har därför varit att upphandla en digital tjänst som erbjuder större trygghet, inkludering och bidrar till ökad självständighet. 

  Om vägledningen i högre grad kan ske digitalt frigörs också resurser hos offentlig sektor, samtidigt som det leder till ökad trygghet och ökat oberoende hos anhöriga.

  Tog eget initiativ för att hitta en lösning

  Karlstad har länge letat efter verktyg som kan möta detta behov, men när man inte hittade det man sökte tog man ett eget initiativ. Nu har utvecklingsarbete av en helt ny tjänst upphandlats.

  Via en ny app ska målgruppen genom text-, ljud- eller videostöd få tydliga instruktioner om hur man tar del av olika aktiviteter. Initialt har guider skapats för att besöka Sundstabadet, stadsbiblioteket och ett café. På sikt finns ambitioner att skapa digitala guider för en rad olika aktiviteter, liksom möjlighet för privata aktörer att tillgänglighetsanpassa sina verksamheter med stöd av tjänsten.

  – Det här möjliggör för målgruppen att leva livet så vanligt som möjligt, och genom applikationen få strategier och verktyg att göra saker på egen hand. Endera genom att innan lära sig vad man behöver veta om aktiviteten, eller använda tjänsten på plats som en checklista. Vår inställning är att det här både ska bli värdehöjande för individen och göra att våra medarbetare ska kunna finnas där de behövs bäst, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun.

  Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen, tror att den nya tjänsten kan bidra till att göra Karlstad inkluderande för fler människor.

  Weknowit är det bolag som kommer att utveckla slutprodukten, som beräknas finnas tillgänglig i oktober.

  – Vi var nog inte riktigt medvetna om omfattningen av behovet, eftersom det är lite av ett tyst problem. Det har varit otroligt kul att driva det här arbetsprocessen och vi känner en stolthet över att vara delaktiga, säger Lucas Olsson, projektledare på Weknowit.

  Flera bolag kan upphandlas för att forma lösningen

  Upphandlingen har genomförts i linje med ramverket för Demand Acceleration, som utvecklats inom DigitalWell Arena, tillsammans med Karlstads kommun. I korthet innebär det att nya tjänster och produkter skapas i samarbete mellan offentlig sektor och innovativa bolag, och lösningarna ska kunna spridas till fler kunder.

  Jämfört med en traditionell upphandling innebär det också att kommunens egen kravspecifikation får stå tillbaka, i stället utformas tjänster och produkter iterativt i samarbete mellan bolagen, den offentliga kunden. För att hantera kraven enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) upphandlas samtliga bolag som deltar i de olika faserna, där ersättningen initialt är låg för att gradvisa öka.

  Intresse både inom och utanför Sverige

  Karlstad har varit först i landet att tillämpa den nya Demand Acceleration-ramverket. Den allra första upphandlingen genomfördes 2022 och resulterade i en VR-tjänst (ViroteaED) som utbildar vårdpersonal i att på bästa sätt bemöta människor med kognitiv svikt. Tjänsten har spridits till en mängd kunder, och används idag såväl inom kommuner som i utbildningar av vårdpersonal.

  Flera andra kommuner och organisationer har därefter utvecklat egna processer med utgångspunkt i Demand Acceleration-ramverket, exempelvis Helsingborgs Stad, Karolinska Universitetssjukhuset och Hammarö kommun. Metodiken har även fått internationell uppmärksamhet av både UNECE och OECD.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.