SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Videoseminarier: Hållbara innovationsekosystem och staden som arena för innovation

  De hände mycket i DigitalWell Arenas ekosystem mellan den 12 och 13 juni. Som en del av att vi delade ut vår utmärkelse DigitalWell Award arrangerades också fler seminarier. Här kan du ta del av två av dem i efterhand.

  Seminarium 1: Commons och Innovationsekosystem

  Inspirerat av Elinor Ostroms banbrytande forskning om commons och Jason Potts forskning om innovation commons, utforskar detta seminarium hur commons kan stimulera och stödja innovationsekosystem. Seminariet arrangerades den 13 juni i samarbete mellan DigitalWell Arena, Vinnova och Region Värmland och presenterar resultatet från en omfattande förstudie. Fokus ligger på den viktiga roll som offentliga initiativ spelar för att främja och utveckla commons, säkerställa att dessa resurser inte bara etableras utan också ständigt förbättras och aktivt används för att främja innovation.

  Klicka här för att ta del av videoinspelningen

   

  Seminarium 2: Staden som Arena för Innovation

  Karlstads kommun och ekosystemet kring DigitalWell Arena har blivit erkända som en av Sveriges mest nytänkande miljöer för att använda staden som en arena för innovation. Den 12 juni bjöd vi in till ett seminarium för att dela insikter om denna utveckling. Seminariet fokuserade på tre huvudaspekter:

  • Den offentliga affären som innovationsdrivare – policy och praktik
  • Staden som arena för innovation då och nu
  • AI-revolutionen som möjliggörare för innovationsekosystem

  Klicka här för att ta del av videoinspelningen

  Några av de medverkande i seminariet ”Staden som arena för innovation”. Bakre raden från vänster: Jonas Matthing (DigitalWell Arena), Jakob Lindvall (DigitalWell Arena), Lina Svensberg (DigitalWell Arena), Anders Jönsson (UNECE), Thomas Wernerheim (Karlstads kommun). Längst fram: Kjell Håkan Närfelt (Vinnova) och Ann-Sophie Gustafsson (Karlstads kommun).

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.