SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Innovation commons - en förstudie

En förstudie finaniserad av Vinnova har genomfört under i syfte att utforska hur systemgemensamma utvecklingstillgångar kan organiseras och förvaltas för att möta komplexa samhällsutmaningar och stödja en hållbar transformation i enlighet med Agenda 2030. Nedan hittar du de rapporter förstudien resulterat i.

Under förstudien genomfördes en omfattande kartläggning och analys av befintliga modeller samt intervjuer med finansiärer och utförare. Det framkom en bred konsensus om behovet av att förändra nuvarande finansieringsstrukturer för att främja långsiktigt hållbara affärsmodeller för gemensamma tillgångar, commons, för innovationsekosystem.

En genomgående fråga är att nuvarande projektfinansiering ofta leder till att tillgångarna snabbt blir inaktuella, utan aktiv förvaltning och vidareutveckling. Det råder därför ett starkt behov av att skapa incitament för att underhålla och uppdatera dessa tillgångar kontinuerligt.

I länkarna nedan kan du ta del av de rapporter förstudien resulterade i, inklusive den sammanfattande slutrapporten:

Kontakt

LIna Svensberg

Process Manager
lina.svensberg@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.