SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Studie om digitala möjligheter efter coronakrisen

  Vilka bestående effekter kommer coronakrisen få på våra beteenden? Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning, ta reda på i en ny studie. Syftet är att få djupare kunskap om vilka digitaliseringsåtgärder som är värda att satsa på för framtiden.

  Erik Wästlund, docent i psykolog, är projektledare för CTF:s studie.

  I enkätstudien ska forskare från CTF vid Karlstads universitet undersöka hur människors vanor och beteende förändras på grund av coronakrisen. Om nya vanor uppstår och vilka man vill fortsätta med även efter krisen, men även vilka gamla vanor som är omöjliga att upprätthålla med hjälp av digital teknik.

  – Ny teknik gör det möjligt för oss behålla vanor som till exempel att fika med nära och kära, ha möten med kollegor och träffa en doktor – även om det sker digitalt via nätet. Allt är dock inte genomförbart med ny teknik, som till exempel att umgås med andra människor i fysiska miljöer, säger projektledare Erik Wästlund, docent i psykologi.

  Coronakrisen ger enligt honom en möjlighet att via enkätstudien fånga upp människors beteenden och upplevelser i realtid. Syftet med studien är att få mer kunskap om utvecklingen av digitaliserade tjänster med användarens behov i fokus. Resultaten ska användas i fortsatt forskning kring digitalisering för att få ökad kunskap om vad som är värt att digitalisera. Kunskap som i sin tur kan komma näringsliv och offentlig sektor till nytta i sitt arbete med att utveckla digitala tjänster som möter användarens behov.

  Hur stor påverkan tror för digitaliseringstakten i samhället tror du det faktum att många nu tvingats ställa om till mer digitala beteenden kommer att ha?

  – Jag tror den rådande situationen kan ses som en accelerator för digitalisering. Plötsligt tvingas vi frångå tidigare vanor och föreställda sanningar, säger Erik Wästlund.

  Finns det några vanor som du, redan innan studien är komplett, är ganska säker kommer att bli mer digitala när coronakrisen är över?

  – Definitivt digitala möten. Vi kommer inte att åka tåg i flera timmar för ett entimmes möte bara för att sedan sätta oss på tåget och åka hem igen.

  Enkätinsamlingen avslutades 28 april. Enligt Erik Wästlund kommer de första, preliminära resultaten från studien sannolikt att kunna presenteras innan sommaren.

  Här hittar du mer information om studien.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.