SEARCH
  Stäng den här sökrutan.
  Nordic_MedTest_RGB_50_mm_jpg

  Nordic Medtest

  Nordic Medtest AB är Ineras test- och utvecklingsbolag och jobbar med nationell IT infrastruktur för regioner och kommuner. Nordic Medtest kan även agera inom innovationsprojekt samt i uppdrag tillsammans med andra aktörer. Fokus är på testning och kvalitetssäkring när vi ser att det skapar värde för Ineras ägare och kunder, främst regioner och kommuner.   

  Varför är vi med?

  Vi vill bidra till utvecklingen av nya digitala tjänster
  Vi vill bidra till regional utveckling

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi vill vara en katalysator för test, och via olika typer av tester och testbäddar möjliggöra innovation.

  Vilken anser ni är de största utmaningen?

  Coronapandemin har accelererat behov men också införandet av nya digitala tjänster, exempelvis i kontakten mellan invånare och vårdgivare. Vi måste bibehålla tempot och fortsätta utvecklingen även efter pandemin.

  Juridik och otydlighet runt lagar och regelverk skapar hinder och fördröjningar. Det finns en risk att vi använder resurser och skattemedel för att utveckla system och IT-tjänster som redan finns, istället för framåtriktade och nya innovativa tjänster.

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.