nordic_medtest_digitalwellarena

Nordic Medtest

Nordic Medtest AB utför testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg. Företaget kan arbeta med samtliga aktörer och testar alla faser av ett IT-systems livscykel, med fokus på interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet och lagar & förordningar. Som dotterbolag till Inera har Nordic Medtest ett nationellt testuppdrag.

Varför är vi med?

Vi testar och kvalitetssäkrar den nationella E-hälsan, så det är logiskt att vara med i DWA.
Vill bidra till att skapa värde för regionen och att vi blir ett centrum för utveckling av digitala tjänster.
Vill bidra till att regionen lockar kompetent arbetskraft.

Vad är digitala hälsotjänster för er?

Dels teknologi som individer kan använda för att övervaka sin egen hälsa. Dels tjänster och teknik som möjliggör för vårdgivarna att förändra och effektivisera sina processer och möta invånarnas behov på ett nytt sätt.

På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Vi bidrar till fungerande och säkra nya digitala tjänster, system och applikationer.

Vilken anser ni är de största utmaningarna för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Att få allt att hänga ihop. De digitala tjänsterna ska passa in i ett sammanhang, och då behövs en genomtänkt strategi.

Att offentliga aktörerna är för långsamma – det finns risk att när väl digitala tjänster införs så är tekniken föråldrad.

Att juridiken skapar onödiga hinder, energikrävande diskussioner och tidsödande utredningar.

Aktuellt

Nyhet
DigitalWell

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.