SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Fokusgrupp

  En grupp som samlas en eller flera gånger för att diskutera och samarbeta kring en utmaning. Syftet är att få en djupare förståelse av utmaningen, det kan också vara för att skapa samsyn kring utmaningen.  

  Vad?

  varför?

  När?

  Hur?

  Tips!

  Vad?

  En grupp som samlas en eller flera gånger för att diskutera och samarbeta kring en utmaning. Gruppen behöver en tydlig ledare, förslagsvis den som organiserar tillfället, som håller i diskussionen/övningarna 

  Varför?

  En fokusgrupp ger möjligheten att samla relevanta individer för att sätta grundfrågorna kring utmaningen och skapa samsyn. Gruppen kan t ex bestå av användare/målgrupp för att få en djupare förståelse av utmaningen eller att skapa samsyn kring projektet tillsammans med samarbetspartners. 

  När?

  Detta är ett verktyg som vi gärna använder så tidigt som möjligt i undersöka-fasen. Den kan lägga en bra grund för intervjuer på individnivå där ni kan fördjupa er i de insikter ni får med er från fokusgruppen. 

  Innan ni genomför en fokusgrupp behöver ni ha en frågeställning/utmaning redo och veta vilka användarna är, de kan samlas i samma fokusgrupp.

  Insikterna från en fokusgrupp öppnar ofta upp för nya frågor, eller mer detaljerade sådana varför användarintervjuer kan vara ett naturligt nästa steg i undersöka-fasen. 

  Hur?

  Innehållet och upplägget under en fokusgrupp kan varieras efter behov. Det kan t ex vara en kombination av diskussioner och mer traditionella workshop-övningar. Viktigt som alltid, är att ha ett tydligt syfte för fokusgruppen: varför gör vi detta? Vad vill vi veta efter denna dag?  

  En fokusgrupp behöver inte ske i en fysisk miljö; det går lika bra att genomföra detta i digitalt format, med eller utan specifika övningar. Istället för att tänka lite extra på platsens betydelse, kan du fundera lite mer på att kanske skapa en mindre fokusgrupp så att alla kan komma till tals. Alternativt kan du dela deltagarna i mindre grupper som sedan jobbar i olika digitala samtalsrum. Tänk gärna på att ha en mentor från din organisation med i varje samtalsrum som stöd för deltagarna. 

  Tips!

  Det finns en del att tänka på när du planerar en fokusgrupp. Ibland är det de små detaljerna som gör stor skillnad i deltagarens upplevelse.

  Anpassa utifrån deltagarna

  Tänk på vilka som är med i fokusgruppen. Anpassa övningar så att deltagarna känner sig så bekväma som möjligt. Då kommer de att vara mer öppna i diskussionerna.

  Platsens betydelse

  Vill du ha öppna samtal i avslappnad stil? Boka då hellre en lokal som öppnar upp för detta mer än vad ett formellt mötesrum gör.

  Glöm inte fikapausen!

  En fokusgrupp kan ta några timmar att genomföra. Glöm inte fikapausen! Det är ofta intensivt och mindre pauser kan göra underverk.

  Kontakta oss!

  Kontakta mig om du vill ha stöd i att hitta ett mer innovativt och användarfokuserat arbetssätt i utvecklingen av era digitala erbjudanden och tjänster inom hälsa och välfärd. 

  Marika Martin

  Process Development Designer
  +46 (0)73 028 81 68
  marika.martin@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.