Event

Event

Vitalis post event: Microsoft

VÄRLDSMÄSTARE PÅ E-HÄLSA ELLER HAMNADE SVERIGE PÅ EFTERKÄLKEN? Har vårdens hjältar de digitala tjänster och verktyg som de behöver eller hamnade vi efter omvärlden i

Läs mer »
Event

Service Convention Sweden 2020

En kongress inriktad på välfärdstjänster Vi samlar offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur vi kan lösa några av våra viktigaste

Läs mer »
Event

TechTalk Värmland: Hösten 2020

Period: 22 september – 8 december NYTT TEMA VARJE VECKA Varje tisdag samlas vi digitalt för att, av intressanta talare, introduceras till ett nytt ämne.

Läs mer »
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.