DigitalWell efterfrågeaccelerator

  DigitalWell Efterfrågeaccelerator är en helt unik accelerator som kombinerar innovationsupphandling och acceleratorprogram för att stimulera innovation och samskapande, med ett skalningsperspektiv, inom ramen för offentlig upphandling.

  Statliga initiativ för att stödja och stimulera innovation har ofta ett fokus på utbud av teknologier, produkter etc. Men innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Värdet på offentlig upphandling uppgår till nästan 800 miljarder årligen och skulle kunna ha en enorm potential att driva efterfrågan på innovation givet att en del av upphandlingsbudgeten kan användas för efterfrågan på innovationer. Det offentliga kan genom innovationsupphandling initiera utvecklingen av en innovation och/eller bli en riskvillig referenskund för en innovation som ännu inte fått fäste på marknaden.

  För att upphandling av innovation och utveckling ska bli resurseffektiv så måste den därför kopplas ihop med en bedömning av den kommersiella skalbarheten hos lösningarna, annars kommer dessa insatser inte att bli effektiva ur en näringspolitisk synvinkel. Utan en bedömning och hantering av skalbarheten så tvingas första kunden betala alla kostnader för tjänstens utveckling, alternativt så
  blir potentialen hos innovationen låst hos den första kunden och systemet kan inte dra full nytta av innovationens användningsvärde (”value-in-use”). Förvaltnings- och utvecklingskostnader hamnar också hos den första kunden och kunden kommer sällan att orka driva utvecklingen i samma takt som en konkurrensutsatt marknad – resultatet blir att lösningen snabbt blir föråldrad.

  DigitalWell Efterfrågeaccelerator är en process som syftar till att gemensamt utveckla lösningar för offentlig sektors behov, inom ramen för upphandlingsregelverket, där både lösningens, och bolagens skalningspotential utvärderas och utvecklas.

   

  En efterfrågeacceleratorprocess startar med en förstudie där vi ringar in behovet, tittar på eventuella tidigare analyser av närliggande behov, formulerar en utmaning och går ut med en bred utmaning till marknaden i form av en RFI. De deltagande bolagen bjuds in till dialog, och utifrån den tas beslut om man vill gå ut i en upphandling av utvecklingsarbetet. 

  • Har ni ett behov, problem eller utmaning som det inte finns någon lösning på på marknaden?
  • Är det troligt att andra offentliga verksamheter har samma problem? Och att det skulle gå att lösa problemet på ett skalbart sätt, dvs inte specifikt anpassat för just er verksamhet.
  • Är ni intresserade av att öppna upp er verksamhet för att testa nya, innovativa former av utveckling och upphandling?

  Kontakta oss, så ser vi ifall er utmaning kan passa för DigitalWell Efterfrågeaccelerator.  

  I DigitalWell Efterfrågeaccelerator kan innovativa bolag och offentlig sektor gemensamt utveckla, testa och utvärdera olika lösningar med målet är att en eller flera lösningar upphandlas eller tillgängliggör, och skalas. För bolagen innebär det en unik möjlighet att få stöd som är direkt kopplat till behoven i offentlig sektor – exempelvis stöd i att uppfylla offentlig sektors krav, möjlighet till test i en verklig miljö och stöd i samband med uppskalning av tjänsten. 

  Utifrån de deltagande bolagens behov kan DigitalWell Efterfrågeaccelerator även erbjuda tjänster ur DigitalWell Ventures acceleratorprogram och Digitalwell Innovationssupport.

  Kontakt

  Lina Svensberg

  Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization
  +46 (0)761 37 97 68 1
  lina.svensberg@compare.se

  Efterfrågeacceleratorn är ett projekt som finansieras av Vinnova, DigitalWell Arena och Karlstad kommun. I teamet ingår bland annat expertis kring upphandlingsjuridik, digital utveckling, företagsrelationer och investerarrelationer samt testexpertis från Nordic Medtest.
  Läs mer här

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.