DigitalWell efterfrågeaccelerator

DigitalWell Efterfrågeaccelerator är en helt unik accelerator som utgår ifrån offentlig sektors behov och påskyndar interaktionen mellan offentlig sektor och innovativa företag och startups. Tillsammans skapar vi innovativa och skalbara digitala hälso- och välfärdstjänster som genererar värde för både människor och organisationer.

Det vanliga är att en accelerator utgår från en tjänst eller produkt, och det svenska innovationssystemet är uppbyggt kring att stimulera just det utbudet. I DigitalWell Efterfrågeaccelerator är ordningen den omvända, här är det behoven i offentlig sektor som driver innovation och skalning. En förutsättning är att behovet finns även i andra offentliga verksamheter och kan formuleras på ett sätt som öppnar för innovativa och skalbara lösningar.

Vi tror att de utmaningar som offentlig sektor står inför, inte minst inom hälsa och välfärd, kan driva innovation i mycket större grad än vad det gör idag.

För att det ska bli möjligt måste vi hitta nya former som underlättar en förändring där vi nyttjar den innovativa kraft som finns i företag och som möter de utmaningar och krav som den offentliga sektorn har. Former som stimulerar innovation och skalning.

  • Har ni ett behov, problem eller utmaning som det inte finns någon lösning på på marknaden? 

  • Är det troligt att andra offentliga verksamheter har samma problem? Och att det skulle gå att lösa problemet på ett skalbart sätt, dvs inte specifikt anpassat för just er verksamhet.  

  • Är ni intresserade av att öppna upp er verksamhet för att testa nya, innovativa former av utveckling och upphandling?

Kontakta oss, så ser vi ifall er utmaning kan passa för DigitalWell Efterfrågeaccelerator.  

I DigitalWell Efterfrågeaccelerator kan innovativa bolag och offentlig sektor gemensamt utveckla, testa och utvärdera olika lösningar med målet är att en eller flera lösningar upphandlas eller tillgängliggör, och skalas. För bolagen innebär det en unik möjlighet att få stöd som är direkt kopplat till behoven i offentlig sektor – exempelvis stöd i att uppfylla offentlig sektors krav, möjlighet till test i en verklig miljö och stöd i samband med uppskalning av tjänsten. 

Utifrån de deltagande bolagens behov kan DigitalWell Efterfrågeaccelerator även erbjuda tjänster ur DigitalWell Ventures acceleratorprogram och Digitalwell Innovationssupport.

Kontakt

Lina Svensberg

Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization
+46 (0)761 37 97 68 1
lina.svensberg@compare.se

Efterfrågeacceleratorn är ett projekt som finansieras av Vinnova, DigitalWell Arena och Karlstad kommun. I teamet ingår bland annat expertis kring upphandlingsjuridik, digital utveckling, företagsrelationer och investerarrelationer samt testexpertis från Nordic Medtest.
Läs mer här

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.