Arenor för innovation

  Arenorna utgör samarbetsytor i verklig miljö där företag, offentlig sektor och forskning möts för att testa, prova och utveckla tjänster och ny kunskap i syfte att uppnå hälsoinnovation på riktigt. Inom arenorna samlar vi krafterna som gör att vi kan prova nya arbetssätt, nya samarbetsformer och nya lösningar som skapar bättre hälsa i det lokala samhället. Alltid utifrån användarens och organisationens behov och digitaliseringens möjligheter i fokus. 

  Arenor för innovation

  Samverkan och nätverk

  behov

  Test

  Arenor för innovation

  Vi erbjuder arenor som stimulerar nya tankebanor och skapar utrymme för innovation. Det gör vi genom att samverka med näringsliv och akademi, identifiera ny kunskap och nya sätt för det interna innovationsarbetet och genom arbete med systemförändringar, regulativa förutsättningar och stöd för transformation.  

  Exempel på olika arenor är Innovationsforum – en digital mötesplats där idé- och kunskapsbärare förutsättningslöst samskapar kring en insikt, t.ex. ett företags tjänst eller ett specifikt ämne, Innovation Hub – en fysisk miljö på Karlstad Innovation Park där aktörer som vill  testa och  samverka  kring utvecklingen av digital hälsotjänster kan samlas på en neutral plats och Innovationsarenor – samarbetsytor i verklig miljö där företag, offentlig  verksamhet och forskning möts för att  testa och utveckla ny kunskap för hela samhället. Här provar vi nya sätt och nya lösningar för arbete och samarbete, samt nya lösningar för  att skapa bättre hälsa i samhället.  Alltid  utifrån individens och organisationerna s behov och med digitaliseringens  möjligheter i fokus. 

  Samverkan och nätverk

  DigitalWell  Arena är en plattform för  att stimulera samverkan inom din egen organisation, samt  tvärfunktionellt och tvärsektoriellt  mellan kommun, region, näringsliv, akademi och civilsamhälle, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans skapar vi nätverk som bygger ny gemensam kunskap och stimulerar innovation inom hälsa och välfärd. 

  Behov

  Tillsammans utvecklar vi framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Fördelarna är många. Med användaren i fokus säkerställer vi värdeskapande lösningar på faktiska behov. DigitalWell Arena driver Region Värmlands strategi för Smart specialisering avseende digitala välfärdstjänster och är därmed en mycket stark plattform för att attrahera kapital som möjliggör nya satsningar. Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss. Låt oss lösa dem tillsammans.  

  Test

  I utvecklingen av digitala hälsotjänster är kunskap kring test och genomförande av testaktiviteter en avgörande kvalitetsfaktor. Tillsammans med experter inom test tillhandahåller DigitalWell Arena trygga och säkra tester för både dig som företag och offentlig sektor.

  Hör gärna av dig!

  Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kanske vi kan lösa dem tillsammans .

  Elin Fouganthine

  Innovation Manager
  +46 (0)73-328 17 36
  elin.fouganthine@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.