SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Utbildning: Gör plats för nytänk

  Samla era team! I krisläge ligger mycket av vårt fokus på att lösa akuta uppgifter och vi agerar utifrån invanda mönster. Nu – mer än tidigare – behöver offentlig verksamhet öppna upp och samverka för nytänk och innovation i genomförandet från behov till funktion.

  DigitalWell Arena, projektet DigitalWell och Compare bjuder tillsammans med Dialogmakarna in till utbildningen Gör plats för nytänk. Genom att samla kompetens från inköp, verksamhet och stödjande funktioner i tvärfunktionella team ger utbildningen ett gemensamt internt förhållningssätt och metoder som skapar plats för nytänk och innovation i genomförande med syftet att säkra innovationsutrymmet för en hållbar offentlig sektor.

  Genom att testa och tillämpa förhållningssätt och arbetsmetoder kommer ni längre antingen med en kommande upphandling, pågående utvecklingsprojekt eller med strategi- och utvecklingsarbete. Utbildningen blir ett tillfälle för att sitta ner internt och tillsammans ha dialogen för att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa hållbara lösningar och externa dialoger med näringslivet.

  UTBILDNINGENS OMFATTNING

  Utbildningen består av tre moduler med självstudier och gruppuppgifter. Till utbildningen har varje team med sig ett case, utmaning, eller behov att arbeta med. Varje moment avslutas med ett webbinarium för genomgång, reflektion och återkoppling gemensamt med övriga team. Utbildningen genomförs helt digitalt. Samtliga deltagare får tillgång till en utbildningsplattform med utbildnings- och arbetsmaterial som utgör underlag för arbete och dialog i respektive team.

  Modul 1

  – Megatrender och samhällets utmaningar före och efter Covid-19
  – Att säkra innovationshöjd när vi tittar på verksamhetens problem, behov och utmaningar
  – Att arbeta med nyttor, effekter och önskade resultat

  Modul 2

  – Att samarbeta internt för träffsäker verksamhetsutveckling och goda affärer
  – Marknadsanalys och marknadsdialoger
  – Att samarbeta och innovera med företag, organisationer och akademi

  Modul 3

  – Hur kan vi använda upphandling som ett verktyg för verksamhetsutveckling och innovation?
  – Vad är viktigt att tänka på vid köp av nyheter och innovationer?
  – Hur säkrar vi affären, leveransen och införandet så att vi uppnår verksamhetsnyttor och skapar önskade resultat för alla inblandade?

  Uppskattad tidsåtgång under utbildningsperioden är ca 1-2 timmar per vecka och deltagare.

  Dialogmakarna

  Efter utbildningen:
  Efter genomförd utbildning har teamet gått igenom en utvecklingsprocess med utrymme för innovation och nytänk. Det gynnar såväl verksamheten som medborgare och näringsliv.

  Utbildningen kan med fördel kombineras med utbildningen Hållbar innovation som hålls parallellt, med syfte att med hjälp av Design Thinking ge en helhetssyn på långsiktigt hållbara lösningar.

  FÖR VEM

  Utbildningen riktar sig till offentlig sektor där deltagandet sker i team om 2-5 personer. Eftersom samverkan är en nyckel till framgång är era team tvärfunktionellt sammansatta och bestående av flera professioner. Minst en person bör representera verksamhet/förvaltning respektive inköp/upphandling, exempelvis:

  – Gruppering bestående av inköpare, verksamhetsrepresentant och stödfunktion som arbetar med befintligt behov, upphandling, eller utvecklingsprojekt. Utbildningen kan appliceras direkt på pågående arbete och aktuella frågeställningar.

  – Gruppering kring en enskild nämnd/förvaltning/funktion som står inför betydande utvecklingsbehov avseende arbetssätt kopplat till behovsidentifiering och inköpsprocessen. Utbildningen ger ett gemensamt förhållningssätt och konkreta arbetsmetoder för att komma framåt i arbetet. Teamets deltagare behöver täcka in olika perspektiv, professioner och roller enligt ovan.

  – Ett ledningsteam bestående av ansvariga från upphandling, verksamhet, samt stödfunktion som t.ex. ekonomi och IT som vill fördjupa diskussionerna kring den övergripande strategiska utvecklingen. Utbildningen ger ett gemensamt förhållningssätt och utrymme att sätta ramar och riktlinjer för hur arbete ska bedrivas i organisationen.

  NÄR

  Inloggning till utbildningsverktyget ges ca två veckor före kursstart.

  Datum för webbinarier:
  Onsdag den 30 september kl. 10-12
  Onsdag den 21 oktober kl. 10-12
  Onsdag den 11 november kl. 10-12, kursavslutning

  PLATS

  Hela utbildningen sker digitalt via utbildningsverktyget.

  KOSTNAD & ANMÄLAN

  Anmälan görs i team om 2-5 personer. Kostnaden baseras på antal team per organisation.

  För samverkanspartner inom DigitalWell och DigitalWell Arena:

  1 team: 17 500 kr exkl. moms.
  2 team: 25 000 exkl. moms.
  3 team: 30 000 exkl. moms.

  För övriga deltagare:

  1 team: 20 000 kr exkl. moms.
  2 team: 27 500 kr exkl. moms.
  3 team: 32 500 kr exkl. moms.

  VILLKOR

  Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda team och kontaktar er då omgående. Antalet deltagande team är begränsat, först till kvarn gäller. Faktura skickas före kursstart om ingen annan överenskommelse är gjord.

  Vid eventuellt förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom organisationen. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 65% av priset. Utebliven avanmälan eller avanmälan mindre än 24 timmar före kursstart faktureras till fullt pris.

  KONTAKTPERSONER

  Dialogmakarna, Jenny Engström, CEO, tel 0760-063 301

  Compare, Marie Granander, Process Manager, tel 0735-008 096
  *PROJEKTET DIGITALWELL MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN.
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.