Nyfiken på vad som händer?

Här kan du ta del av material och nyheter om hur arbetet inom DigitalWell Arena utvecklas. Läs om nya delsatsningar, samarbeten och om företag och entreprenörer som fått verktyg och stöd för att utveckla produkter och tjänster inom hälsa och välfärd. 

 
Vad är du nyfiken på? DigitalWell DigitalWell Ventures Forskning
DigitalWell

Hur kan trygghetsskapande teknik nå äldre?

I DigitalWells case ”Mer tillgänglig välfärdsteknik” har äldre fått gett uttryck för sina utmaningar och behov. I en digital workshop fokuserade deltagarna

DigitalWell Ventures

Ny accelerator bildad – examensprov i hamn

DigitalWell Arenas nya accelerator för digitala hälso- och välfärdstjänster, DigitalWell Ventures, har nu formellt bildats. Grunden har lagts via en spetsutbildning i

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.