SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Demand Acceleration kan få internationellt pilotcase under 2024

Intresset för Demand Acceleration fortsätter att växa internationellt. Efter ytterligare samverkan och diskussioner inom FN:s olika nätverk finns nu förhoppningar att upphandlingsmetodiken snart kan testas utanför Sveriges gränser.

Jakob Lindvall är en teammedlemmarna bakom utvecklingen av Demand Acceleration-metodiken. Under hösten har han bland annat arbetat med att skapa en första handbok, för att ge konkret vägledning i hur metodiken används i offentliga upphandlingar.

Samtidigt har han också vid flera tillfällen demonstrerat tankegodset i olika internationella nätverk. I november besökte han för andra gången i år Geneve, där UNECE – FN:s ekonomiska kommission för Europa – där en specialistpanel samlades för att diskutera innovations- och konkurrenspolicys.

Praktiskt verktyg för att möta hålbarhetsmål

I anslutning till mötet deltog Jakob Lindvall i en tankesmedja inom nätverket ETIN (UNECE:s nätverk för transformativ innovation). Nätverkets syfte är att få policys att bidra till transformation i praktiken, bland annat för att möta FN:s globala hålbarhetsmål.

– Det är relativt enkelt att skapa policys, men betydligt svårare att skala upp dem och få en bred tillämpning. För att möta hållbarhetsmålen räcker det inte att experimentera strategiskt, utan vi måste använda våra policys i praktiken, säger Jakob Lindvall.

Bjuder in nya aktörer att delta

Han anser att Demand Acceleration-metodiken ur detta perspektiv är dubbelt intressant. Dels för att den möjliggör att offentlig upphandling kan användas som en kraft för att driva innovation och ökad hållbarhet. Dels för att metodiken bygger på att de nya tjänster som utvecklas måste vara skalbara – vilket innebär att bra lösningar snabbare kan spridas inom offentlig sektor.

– Implicit gäller tankarna om skalningen även själva Demand Acceleration-metodiken. Den ligger under en så kallad creative commons-licens, vilket gör det möjligt för andra aktörer att både använda och utveckla metodiken, säger Jakob Lindvall.

Jakob Lindvalls presentation av Demand Acceleration under ETIN-nätverkets workshop i Geneve väckte stort intresse. Nu finns förhoppningar om att upphandlingsmetodiken kan få ett första internationellt case, kanske redan under 2024.

Under ETIN-nätverkets workshop belystes också den enorma potential offentlig upphandling har för att driva innovation. Enligt världsbanken så utgör dessa upphandlingar globalt årligen mellan 13 och 15 procent av BNP.

Bara inom EU innebär det cirka 25 biljoner kronor årligen, vilket är mångdubbelt mer än de globala satsningarna på R&D.

– Men trots att det flesta länder har en uttalad strategi kring offentliga upphandling så används bara en liten del av pengarna för att stimulera innovation. I stället köper offentlig sektor ofta färdiga produkter ”of the shelf”, även om de inte bidrar till ökad hållbarhet eller rent av snabbt blir obsoleta, säger Jakob Lindvall.

Kan stötta innovation i nya marknader

Intresset är därför stort kring hur Demand Acceleration-metodiken kan användas för att bättre nyttja kraften i offentliga upphandlingar. Inte minst i länder i Östeuropa och södra Kaukasus, som är mycket aktiva inom UNECE. Där ser Jakob Lindvall ännu större behov att stötta marknaden för hållbara och innovativa lösningar.

– Det finns en mängd lands-och regionspecifika rapporter som pekar på potentialen i att öka efterfrågan på nya innovativa lösningar, genom att använda inköpskraften från det offentliga. Och problemet är att vi inte klarar att nå hållbarhetsmålen om inte de här länderna följer med, men samma sak gäller förstås även inom EU.

Tror på internationellt pilot under 2024

Hur och på vilket sätt Demand Acceleration kan komma tillämpas i ett första internationellt case törs Jakob Lindvall inte spekulera i, men han är övertygad om att det inte är särskilt långt borta.

– Det finns ett stort intresse från många länder, så jag skulle bli förvånad om vi inte ser ett första internationellt exempel inom det kommande året.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.