SEARCH
Stäng den här sökrutan.

DigitalWell Arena blir del av europeisk innovationshubb

Health Data Sweden (HDS) blir en av Europas Digitala Innovationshubbar. Beslutet har fattats av EU-kommissionen och Health Data Sweden blir Sveriges enda representant inom digital hälsa. DigitalWell Arena är en av sammanslutningens 16 samarbetsparter.

Health Data Sweden är en nationell sammanslutning som utgörs av både universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut. Den digitala innovationshubbens styrka ligger i spetsforskning om hälsodata kombinerat med ett ekosystem som via parternas nätverk, kompetens och tjänsteutbud kan föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare.

Health Data Sweden vill accelerera användningen av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård. En viktig uppgift blir därför att tillgodose det stora behov av tjänster som bidrar till att små- och medelstora företag i samverkan med offentlig sektor kan utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster. Förutom bättre hälsa för individen kan dessa tjänster också bidra till att lösa stora demografiska samhällsutmaningar, exempelvis för att göra vården mer tillgänglig och jämlik.

– Health Data Sweden har förenat en Sverige-bred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas med att skapa värde från hälsodata, inte bara för forskningen utan framför allt för medborgarna, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH, som är koordinerande part för Health Data Sweden.

Väl utvecklat nätverk

Sammantaget levererar Health Data Swedens parter redan nu tjänster som årligen når fler än 800 företag, ambitionen som digital innovationshubb är nu att nästan fördubbla denna kapacitet.

Sverige ligger redan långt framme inom både hälsoinnovation och användning av hälsodata, men innovationsprocessen försvåras av ett fragmenterat ägande av data. Det tydliggör behovet av ett ekosystem som omfattar alla större intressenter, där spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor och små och medelstora företag i Sverige och EU.

– Att Sverige på detta sätt kan ta ledning i det gemensamma europeiska arbetet med bättre nyttiggörande av hälsodata är mycket glädjande. Innovationshubben Health Data Sweden kommer att bli viktig för ekosystemet inom life science och för policyutveckling såväl i Sverige som internationellt, säger Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare vid Regeringskansliet.

Totalt har 141 digitala innovationshubbar utsett av EU-kommissionen bland 283 sökande kandidater. Health Data Sweden är Sveriges enda Digitala Innovationshubb men en renodlad inriktning mot hälsa.

Health Data Swedens 16 samarbetsparter:

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Leap for Life, Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet (UU).

European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Satsningen på digitala innovationshubbar del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik. De satsningar som prioriteras ska anknyta till fyra nyckelområden:

  • Högpresterande datorer (HPC)
  • Artificiell Intelligens
  • Cybersäkerhet
  • Avancerade digitala färdigheter

Genom att tillhandahålla teknisk expertis, nya arbetssätt och testmiljöer hjälper EDIH företag och offentlig sektor att förbättra produktionsprocesser, produkter och service med hjälp av digitala teknologier.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.