SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Vinnare 2022

Stort grattis till vinnarna av DigitalWell Award 2022! Klicka på namnen för att se en kort film med vinnarna.

Innovationsförmåga genom samverkan

Per Danielsson
Region Värmland

Med kunskap, erfarenhet och stort engagemang har denna person varit en drivande kraft i utformningen av en helt ny metodik inom upphandling. Metodiken innebär en ny typ av samverkan mellan offentlig sektor och innovativa företag, för att tillsammans lösa samhällsutmaningar och driva innovation. Efterfrågeacceleratorn som metodik används nu som föregångsexempel på nationell nivå. Stort grattis till vinsten!

Individens delaktighet

Therese Sundström
Innothr

Bland digitala tjänster inom diabetesvården inriktade mot kvantitativa värden såg denna entreprenör ett behov av ett kvalitativt komplement. Med stort driv och egna erfarenheter som grund drevs en innovationsprocess tillsammans med användarna för att skapa appen Min diabetes. Ett verktyg för att skapa ökad trygghet och självständighet för barn med diabetes typ 1 och personer i deras närhet. Genom skräddarsydd information och fokus på det psykiska måendet skapar appen nya förutsättningar för familjer och barn. Stort grattis till vinsten!

Data & digital teknik

Care to translate

Denna digitala översättningstjänst, anpassad för vårdsituationer, hjälper vårdpersonal att kommunicera med patienter oberoende av språk. Minskade språkbarriärer bidrar till mer jämlik vård, sänker kostnader för samhället och bidrar till konkret nytta genom säkrare vård för patienter och frigjord tid för vårdpersonal. Tjänsten används nu såväl i Region Värmland och spritt i Sverige som i andra länder. Stort grattis till vinsten!

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Magnus Lindström
Nordic Medtest

I utvecklingen av säkra digitala hälsoinnovationer har denna aktör en betydande roll. Genom att testa och validera produkter och tjänster skapas transparens kring nya lösningar, så att fler vågar testa nytt. Stödtjänsten Genomlysning, som analyserar användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet, har därmed blivit en nyckelfaktor för trygghet hos testande organisationer och användare. Inom tjänsteutveckling och kommersialisering av framtidens hälsoinnovationer levereras här verkligt värde. Stort grattis till vinsten!

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.