Compare

  Compare leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena. Vi är ett digitalt kluster som består av av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation. 

  Vad vi vill åstadkomma:

  Attraktionskraft och tillväxt i Värmland
  Göra det lättare för företag att skapa skalbar tjänster och produkter.
  Samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

  En attraktiv digital region

  För Compares del står den regionala tillväxten i fokus. Vi vill att fler företag ska kunna ta del av en växande marknad med internationell potential och att satsningen öppnar möjligheterna för fler företag att etablera sig i Värmland. Målet är även att öka intresset för att arbeta med digital teknik, bidra till jämställd kompetensförsörjning och att locka kompetens till vår region.

  Magnus Bårdén

  Managing Director / Process Manager DigitalWell Arena
  +46 (0)708-15 56 65
  magnus.barden@compare.se

  Aktuellt

  Nyhet

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.