Compare

Compare leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena. Vi är ett digitalt kluster som består av av cirka 100 företag inom den digitala sektorn i Värmland. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation. 

Vad vi vill åstadkomma:

Attraktionskraft och tillväxt i Värmland

Göra det lättare för företag att skapa skalbar tjänster och produkter.

Samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig verksamhet.

En attraktiv digital region

För Compares del står den regionala tillväxten i fokus. Vi vill att fler företag ska kunna ta del av en växande marknad med internationell potential och att satsningen öppnar möjligheterna för fler företag att etablera sig i Värmland. Målet är även att öka intresset för att arbeta med digital teknik, bidra till jämställd kompetensförsörjning och att locka kompetens till vår region.

Magnus Bårdén

Managing Director / Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Cecilia Karlsson

Process Manager DigitalWell Arena
+46 (0)72 244 32 87
cecilia.karlsson@compare.se

Aktuellt

Utveckling

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL Projektet DigitalWell drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad. I DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med