SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  HealthTech och klinisk forskning

  Det finns många regelverk, lagar och förordningar, och myndigheter som man som entreprenör inom hälsa och sjukvård behöver ha kunskap om. Vi vet att det är svårt att förstå vad som påverkar just dig och din lösning. Vårt mål är att förbereda entreprenörer tidigt i utvecklingsprocessen för att underlätta dialogen med offentlig sektor i ett senare skede. Vi kan därför stötta dig med att reda ut hur din lösning klassificeras, vilket i sin tur påverkar t.ex. förvaltningsrutiner, vilken dokumentation som behöver finnas och vilka krav som ställs kring säkerhet. Om lösningen klassificeras som en medicinskteknisk produkt påverkas den av EU-förordningen MDR, Medical Device Regulation. Denna ställer höga krav på säkerhet och stabilitet, vilket är bra att vara medveten om så tidigt som möjligt.  

  Kontakt

  Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kan vi se hur vi tillsammans kan lösa dem.

  Anders Solberg

  Innovation Manager / Innovation Support
  +46 (0)73 529 14 62
  anders.solberg@compare.se

  Läs om fler stödtjänster som erbjuds! 

  Tjänsteinnovation och behov

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Prototyparbete

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Test och verifiering

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Affärs- och verksamhetsutveckling

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Marknad och kommunikation

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Juridikstöd

  Innovation i offentlig sektor.

   

  Finansierings- och investerarstöd

  Innovation i offentlig sektor.

   

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.