SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Informationsstrukturer för lärande nätverk - en förstudie

En förstudie finansierad av Region Värmland har genomförts för att identifiera strategier för att stärka innovation och omställningsförmåga inom offentlig sektor genom förbättrad kunskapsdelning och livslångt lärande inom nätverk.

Förstudien, som pågick från januari till juni 2024, utforskade användningen av moderna tekniker, inklusive AI och den neurala plattformen Zeta Alpha, genom experiment, kompetensaktiviteter och nätverkande.

Projektet stödjer Värmlandsstrategins insatsområden, som att stärka konkurrenskraften och förbättra livsvillkoren genom att utveckla kraftfulla sätt att dela information och sprida lärande. Resultaten visar stor potential för att accelerera lärande och kunskapsspridning med AI, samtidigt som vikten av gemensamma begrepp, ordning, struktur, inkludering och jämställdhet betonas.

En möjligen lugnande slutsats är också att, trots den snabba tekniska utvecklingen, förblir människans del i kunskapsbildning och det intellektuella bidraget avgörande.

Rapporten föreslår också ett nytt projekt för att öka förståelsen för samspelet mellan tekniska informationsstrukturer och gemensamma innovationstillgångar, med målet att stärka innovation och regional utveckling.

Kontakt

LIna Svensberg

Process Manager
lina.svensberg@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.