Företag som fått stöd av innovationssupport

DigitalWell Innovationssupport hjälper företag och entreprenörer att utveckla framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Nedan presenteras några av de företag som fått stöd.

Ett coachande digitalt hälsoledningsverkyg för organisationer, medarbetare och egenföretagarare som värdesätter ett långsiktigt välmående.

Livskämpar AB

Livskämpar är ett innovationsprojekt för att skapa en digital följeslagare för personer som inte vet om de orkar leva.

AtWrk​

För att undvika onödiga kulturkrockar och kostnader så har AtWrk​ tillsammans med företag och organisationer utvecklat en pedagogisk app med teori och test i ett som gör det lätt att göra rätt från början.

Bailando Studios

Det finns mycket som talar för att dans kan vara en väg till välbefinnande. Tillsammans undersöker vi hur det kan utvecklas med hjälp av digitala stöd som komplement till traditionella dansaktiviteter.

Add safety utvecklar ett digitalt verktyg som förändrar möjligheterna i arbetet med att förebygga risker på arbetsplatsen.

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för pedagoger, rektorer eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan.

Med sin app Stepler vill de peppa människor att komma igång med motionen. I appen samlas poäng som omvandlas till rabatter och presentkort.

Zimify är en app för studenter för att öka nätverkande studenter emellan, för högre betyg och ett sätt att förebygga psykisk sjukdom.

Flinkit erbjuder Sveriges första digitaliserade handuppräckning. Deras innovation kombinerar traditionell pedagogik med ny teknologi.

StudyBee är ett verktyg som möjliggör formativ och summativ matrisbedömning mot skolverkets kunskapskrav direkt i Google Classroom.

FMS är ett verktyg som får elever och vuxna att ta ansvar för sin fysiska träning, hälsa och livsstil. Förebygger stress och psykisk ohälsa i skola och arbetsliv.

Föda utan rädsla

Utvecklar en digital tjänst för att hjälpa gravida till en tryggare förlossning. Innehållet baseras på metodiken från succéboken Föda utan rädsla.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.