SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Mer effektiv hälso- och sjukvård genom ökad användning av hälsodata

  Idag lanserades Health Data Sweden (HDS), en europeisk digital innovationshub (EDIH) med fokus på hälsodata. Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och förbättra användningen av hälsodata, för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård och bättre hälsa. De kostnadsfria tjänsterna som levereras via HDS riktar sig till små och medelstora företag samt till offentlig sektor i Sverige och Europa.

  Sjukvårdssystemen idag utmanas av en växande och åldrande befolkning, vilket kräver effektivare och smartare behandlingar. Utmaningen är att budgeten för sjukvården inte ökar i samma takt som behovet av den. Samtidigt uppstår nu nya möjligheter för behandling tack vare den snabba teknologiutvecklingen och bättre beslutsstöd med hjälp av algoritmer och AI. Att lära mer av hälsodata kan stödja dessa förändringar, och bidra till bättre vård på ett kostnadseffektivt sätt.

  18 parter i nationellt nätverk

  Health Data Sweden erbjuder en one-stop-shop för att öka den digitala transformationen hos små och medelstora företag och offentlig sektor inom hälsodata, med hjälp av AI, cybersäkerhet och högpresterande datorer. HDS etablerar samordnad kunskapstillgång för svenska och europeiska intressenter samt testbäddar. Styrkan ligger i spetsforskning inom hälsodata, kombinerat med ett ekosystem bestående av 18 parter i ett nationellt nätverk.

  – HDS förenar en sverigebred konstellation av kompetens. Att kunna sprida kunskap och erfarenheter från de bästa initiativen är en grundförutsättning för att vi ska lyckas skapa något värdefullt från hälsodata. Att främja innovation med hälsodata kräver även att vi utvecklar de glapp vi identifierar i Sveriges kompetens. Detta kommer skapa värde för våra medborgare, säger Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik på KTH och projektkoordinator Health data Sweden.

  DigitalWelll Arenas team i HDS tillsammans med KTH:s projektledning. Från vänster: Magnus Bårdén, Aline de Santa Izabel, Jonas Matthing, Sebastiaan Meijer (Project Coordinator), Erika Tanos och Frida Lindberg (Hub Manager).

  Samarbetsparterna är universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut från hela Sverige. KTH är koordinator för projektet. HDS syftar till att stärka den framskjutna positionen som Sverige redan har inom hälsoinnovation och användning av hälsodata genom att förbättra den nationella samverkan. Ekosystemet som skapas omfattar alla större intressenter. Spetskunskap, dataåtkomst, testbäddar och tidig finansiering blir tillgängliga som tjänster för både offentlig sektor samt små och medelstora företag i Sverige och EU. 

  Karlstad tar aktiv roll 

  DigitalWell Arena är en av de 18 parterna inom HDS, till lansringsträffen kom man i sällskap av nära samarbetspartnern Karlstads kommun. Karlstad har erbjudit sig att spela en aktiv roll för att bidra till det nationella utvecklingsarbete för hälsodata, genom behovsdriven innovation som syftar till att använda välfärdsteknik utifrån ett personcentrerat perspektiv.

  – Vi vill visa att en kommun kan driva innovation i partnerskap. Vi känner oss modiga och är redo att med öppna armar ta emot hur vi kan tillämpa hälsodata på nya sätt, säger Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör i Karlstads kommun.

  Fem tjänsteområden

  Tjänsterna som tillhandahålls av HDS är indelade i fem kärnområden; 1) Kompetens och utbildning, 2) Access till finansiering, 3) Access till innovationsekosystem och nätverk, 4) Test innan investering och 5) Utveckling av hälsodata.

  Mer om Health Data Sweden

  Health Data Sweden är ett treårigt projekt med huvudfinansiering från EU digital, samt medfinansiering från Vinnova och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

  HDS är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Halmstad Universitet, Karlstads Universitet, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms Universitet, Stockholm Science City, STUNS Life Science och Uppsala Universitet.

  Hälsodata

  Hälsodata är all data som kan ge information som är relevant för människors hälsa. Det kan vara allt från klinisk data från sjukhus och läkare, via gen- och proteindata, till levnadsvanor.

  European digital innovation hubs (EDIH)

  EDIH:s tillhandahåller teknisk expertis och testning för att möjliggöra digital transformation för den offentliga sektorn samt små och medelstora företag, med finansiering från EU Digital.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.