SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Bli en digitaliseringsledare i välfärdssektorn!

Snart avslutas den allra första upplagan av YH-utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”. Redan i november är det kursstart för nästa grupp studenter och du kan anmäla dig fram till 16:e oktober.

I oktober avslutar de första studenterna den nystartade utbildningen. Syfte är att ge yrkesverksamma inom vård och omsorg specialiserade kunskaper om hur digitalisering och välfärdsteknik kan skapa nya möjligheter. Deltagarna har bland annat studerat projektledning, etik samt välfärdsteknik och lagstiftning. Alla moment är väl förankrade i det ordinarie arbete som deltagarna utför parallellt med studierna. Utbildningen är upplagd för att ge en stark teoretisk grund, samtidigt som den praktiska delen ger möjlighet att testa konkreta digitala verktyg i verksamheten.  

– Genomgående har föreläsningarna varit mycket givande och intressanta.  Bra och kunniga föreläsare har förklarat på ett pedagogiskt och enkelt sätt. De flesta av oss deltagare har varit relativt nya inför det vi lärt oss, säger Helena Norlin, enhetschef inom Region Värmland som är en av kursdeltagarna. 

För kunskap vidare i organisationen

Under utbildningen har deltagarna utvecklat sina kunskaper i digitalisering, välfärdsteknik samt tekniska verktyg och hjälpmedel. Bland annat har kursen i lagstiftning, etik, riskbedömning och säkerhet gett studenterna trygghet i vad de har att förhålla sig till i användandet av teknik och digitala lösningar. Eftersom utbildningen redan från början är förankrad hos chefer och involverar flera delar av organisationen sprids också den nya kunskapen deltagarna får vidare till hela arbetsplatsen.  

Utbildningens största fördel är att den ger dig möjligheter att titta på de lösningar som finns och pröva dem i din egen verksamhet. På det sättet kan vi hitta nya vägar framåt, samtidigt som det stärker deltagarna i att leda förändringsarbetet i sin egen verksamhet, säger Marie Granander, Process Manager i DigitalWell Arena. 

Arvikas kommundirektör Hans Karlsson hälsade studenterna välkomna till den nya YH-utbildningen i november förra året. Nu går det att söka till den andra upplagan av ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”.

Data och digitala verktyg har stor potential att skapa en ökad kapacitet och kvalitet inom vård och omsorg. Men för att verksamheter ska kunna tillämpa dessa på ett effektivt sätt behöver den digitala kompetensen på arbetsplatserna höjas. Utbildningen riktar sig därför till yrkesverksamma individer inom vård och omsorg som har ett intresse för de möjligheter digitaliseringen kan erbjuda den egna verksamheten.  

Utbildningen läses på halvfart (60 procent) och pågår mellan december 2022 till juni 2023, dels på distans samt med tre fysiska träffar i Arvika  och Karlstad.

Praktisk erfarenhet ger insikt

En av utbildningens styrkor är den praktiska förankringen, anser Marie Granander: 

När man får göra saker på riktigt skapas verklig insikt. Utbildningen erbjuder en unik möjlighet att både få en ökad kunskap om vilka möjligheter tekniken ger och vilka lagar och regler man har att förhålla sig till, samtidigt som man också får interagera med företag och testa innovativa lösningar.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.