SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Ny tävling hyllar initiativ som bidragit till framtidens hälsosamhälle

  Samhället står inför stora hälsoutmaningar och DigitalWell, som fokuserar på utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster, visar på många goda exempel som bidragit till framtidens hälsosamhälle. Nu vill vi lyfta de människor och organisationer som står bakom dessa initiativ genom tävlingen DigitalWell Award.

  DigitalWell är frukten av ett långsiktigt samarbete mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhället och näringslivet i Värmland och Dalarna. Syftet är att utveckla digitala lösningar som ökar människors egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. 

  Bara under det senaste året har DigitalWell Innovationssupport stöttat 50 entreprenörer, bidragit till 10 nya, eller förbättrade, digitala hälsotjänster och 12 prototyper. Arbetet har också resulterat i 6 helt nya bolag i Värmland och Dalarna. Ett annat exempel är där offentlig sektor, företag och akademi gemensamt utvecklat området ”test i verklig miljö” och skapat så kallade ”hälsoarenor”, för utveckling av digital hälsa inom bland annat skola och äldreomsorg. Ett arbete som pågår för fullt. 

  Nu  vill vi uppmärksamma framgångsrika digitala innovationer och samarbeten som möjliggjort innovation med en tävling – DigitalWell  Award.  

  Lise Bergqvist,  Communications  Manager  på  Compare,  som är med och arrangerar tävlingen, hoppas på många tävlande.  

  Berätta, varför gör ni det här?  

  -Vi tycker de människor och organisationer som står bakom alla fantastiska initiativ inom det här området är värda att hyllas. Vi vill också göra deras arbete mer synligt för alla invånare, för de här smarta lösningarna har ju en positiv effekt på framtidens hälsosamhälle.  Det kommer oss alla till gagn, säger Lise Bergqvist.  

  Varför ville ni göra det i form av en tävling?   

  -Genom att synliggöra allt som händer inom utvecklingen av framtidens hälso- och välfärdstjänster tror vi också att fler kan inspireras kring vilka möjligheter som finns, både för företag och entreprenörer, offentlig sektor, akademi och enskilda individer att kunna påverka framtiden. Och det är ett sätt att lyfta fram allt otroligt bra som görs i de här frågorna i regionen, det händer så mycket som är värt att uppmärksamma!  

   Vilka kan då tävla i  DigitaWell  Award?  

  -Personer eller organisationer som står bakom initiativ och satsningar som bidragit till  DigitalWell Arenas fokusområden i Värmland och Dalarna. Det kan till exempel vara satsningar där flera aktörer gått samman för att lösa gemensamma utmaningar eller konkreta behov inom hälsa och välfärd, ett nytt arbetssätt eller tjänst som stärker individers självständighet eller nya affärsmodeller eller processer för inköp av digitala hälsotjänster, fortsätter Lise.   

  Vad kan man vinna?    

  -Förutom uppmärksamheten och marknadsföringen som de nominerade ges genom tävlingen får alla fyra vinnare ett stipendium. Det totala värdet för alla fyra stipendier är 50 000 kronor som kan användas för att utveckla eller skala upp sin tjänst eller produkt, kompetensutveckling eller stöd för att arbeta med en utmaning. 

  Hur ser framtiden ut för  DigitalWell  Award?    

  DigitalWell  Award kommer att bli en årlig återkommande  tävling med ett nationellt, och på sikt även ett internationellt, fokus för att lyfta människor och initiativ som bidrar till utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster, avslutar Lise Bergqvist på  Compare.  

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.