SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  150 möten för att sätta DigitalWell Arena på kartan

  Under första året med DigitalWell Arena har mycket av arbetet handlat om att förankra satsningen och etablera samverkan. Det har inneburit ett välfyllt schema för processledarna, som resulterat i över 150 möten med potentiella intressenter.

  Man skulle kunna beskriva 2019 lite som en ständigt pågående turné för DigitalWell Arenas processledare Magnus Bårdén och Cecilia Karlsson. Det har handlat om att identifiera möjliga samarbetspartners, studiebesök, möten med beslutsfattare och entreprenörer. Ämnena har berört allt ifrån att leta testbäddar till att lyssna på innovatörer och möta politiker.

  Ett stort antal studiebesök har också genomförts, däribland på Norway Health Tech i Oslo och på den jättelika innovationshubben MaRs i Toronto. Cecilia Karlsson deltog tillsammans med nätverket Forum för Health Policy på en resa till Amsterdam. Där fick man bland annat lyssna till den nederländska regeringens e-hälsosatsning och besöka Ksyos, ett “virtual care center” som erbjuder tjänster som underlättar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter, främst i syfte att öka effektiviteten i primärvården. I Ksyos nätverk ingår över 13 000 specialister och allmänläkare och varje år behandlas över 250 000 patienter via digitala tjänster.

  Många nya samarbeten har också initierats under året, bland annat med andra innovationshubbar, kluster, entreprenörer och företag. DigitalWell Arena fanns på plats i Almedalen och deltog den nyetablerade rörelsen MIND//SHIFT, som ska engagera alltifrån näringsliv och offentlig sektor, till ideella föreningar och civilsamhället att gemensamt skifta fokus från psykisk ohälsa till psykiskt välmående.

  Cecilia Karlsson på IHubs Capacitys utbildning för innovationsledare , en av många forum där DigitalWell Arena knutit kontakter.

  – Förflyttningen framåt handlar mycket om kontakter och lobbying. Vi lobbar för att fler ska bli intresserade av initiativet DigitalWell Arena och bidra till ett mer proaktivt hälsosamhälle, säger Cecilia Karlsson.

  Enligt henne är en reaktion som blivit tydlig att det saknas en lösning för framtidens utmaningar kring hälsa och välfärd, och att samarbete mellan olika kompetenser, resurser och huvudmannaskap därför blir avgörande.

  Många blir intresserade och vill vara med i projekt och innovations- och testbäddsmiljöer. Det märks att det finns ett förändringdriv i offentlig sektor, där man också är beredd att arbeta med andra aktörer än de kulturellt sett vanliga, säger Cecilia Karlsson.

  Är det någon fråga som utkristalliserat sig som extra viktiga i startskedet?
  – Alla pratar om datainsamling och infrastruktur, för att ha värdeskapande data för välfärdssamhället i framtiden. Designmetodik och användarinvolvering i kombination med data och att vi involverar olika personer och organisationer på olika nivåer i frågorna. Det handlar både om möjligheter som idag är hinder, exempelvis lagstiftning som behöver anpassas, men även tillgång till miljöer för samverkan i testbäddar.

  Är det några grupper eller ämnen som kommer att få extra mycket fokus under det här året?
  – DigitalWell Arena fokuserar på hälsa och förebyggande insatser, där individen är den viktigaste resursen i framtidens utveckling av tjänster som stärker hälsan. Vi kommer därför arbeta inom identifierade behovsområden, där digitala stöd verkligen kan vara en kraft för individens värdeskapande.  Vi kommer att fokusera på data och datainfrastruktur, säkerhet och prediktion – det vill säga förebyggande åtgärder för att bibehålla och stärka sin hälsa.

  Magnus Bårdén i Oslo i samband med AI-eventet AIM2 North. Det blev flera besök i Norge under 2019, bland annat på Norway Health Tech.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.