SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Gemensam historia viktig i fortsatt arenabygge

  I förra veckan samlades flera av DigitalWell Arenas partners för en träff på Karlstad Innovation Park. Mötet innebar både en summering av satsningens första år – och ett avstamp mot framtiden med en gemensam historia.

  Ett 30-tal gäster från näringslivet, Karlstads universitet, kommun- och regionsektorn hade samlats för att fortsätta det gemensamma bygget av DigitalWell Arena. De bjöds på både fram- och tillbakablickar, liksom inspirerande föreläsningar av både Anders Ekholm och Emily Wise, coach samt följeforskare i det tioåriga Vinnväxtinitiativet.

  Det första året har till stor del handlat om att skapa en organisation och en struktur att bygga vidare på. Det har också ställt allt större krav på att formulera en gemensam story och syn kring vad som ska åstadkommas i Arenan.

  Lise Bergqvist, kommunikationsansvarig på Compare, presenterade hur det arbetet som görs tillsammans med innovationsbyrån Sticky Beat fortlöper.

  – Målsättningen är en gemensam syn och story kring vad vi ska åstadkomma i Arenan, vad kärnan är och vad vi tillsammans fajtas för. Vi har märkt att bilden av vad DigitalWell Arena är annars är väldigt beroende av vem man frågar, säger Lise Bergqvist.

  Storyarbetet var också en av de punkter DigitalWell Arenas processledare, Cecilia Karlsson och Magnus Bårdén, lyfte från året som gått. Förutom det har stor tonvikt lagts vid att bygga upp en stabil organisation och inleda ett nationellt policyarbete.

  Ytterligare en pusselbit har varit arbetet med en förstudie kring möjligheterna att bygga ett certifieringscenter för medicintekniska produkter i Karlstad, enligt den nya MDR-lagstiftningen.


  – Det är ett resultat av en långsiktig kompetensuppbyggnad kring test och validering, ett regionalt styrkeområde som inom ramen för Digitalwell Arena kan utvecklas till en satsning med attraktionskraft som kan stärka företagen långsiktigt, säger Magnus Bårdén, processledare för DigitalWell Arena.

  De samarbetspartners som var på plats fick också, via mentimeter-svar, ange vilka satsningar de tror behövs inom DigitalWell Arena nästa år. Det gav många intressanta förslag, bland annat på förbättrade finansieringsmöjligheter för start ups, satsningar på cybersäkerhet och IOT samt stöd för att kommun och region ska kunna göra mer innovativa upphandlingar.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.