SEARCH
  Close this search box.

  Helsingborgs återvunna avloppsvatten källa till innovation i ny förstudie

  Hur skulle stadens efterfrågan kunna stimulera cirkularitet av avloppsvatten, med stöd av en innovationsprocess som också integrerar offentlig upphandling? Det är de centrala perspektiven i en förstudie där DigitalWell Arena samarbetat med Helsingborgs stad.

  Navet i förstudien är RecoLab, en unik anläggning belägen i Oceanhamnen i Helsingborg. RecoLab grundades år 2021 och erbjuder en kreativ och informativ miljö med fokus på stadsutveckling kring VA, avfall, energi och återvinning.

  RecoLabs utvecklingsavdelning är utformad som ett komplett reningsverk för omkring 2 000 personer, men behandlar enbart källsorterat avlopp från Helsingborgs nya bostadsområde Oceanhamnen. Samtliga fastigheter har byggts med källsorterat avloppssystem, det så kallade ”Tre Rör Ut”. Det innebär att RecoLab får tre flöden av avlopp i stället för det annars konventionella systemet med ett avloppsrör.

  Detta skapar förutsättningar för både nya produkter och användningsområden för återvunnet avloppsvatten, från bevattning och gödningsmedel till dricksvatten.

  Två frågor i fokus

  Förstudien, finansierad av Vinnova, har undersökt hur Helsingborgs stad kan stimulera cirkularitet med fokus på just avloppsvatten som resurs, med efterfrågan som drivkraft.

  Två huvudsakliga perspektiv har varit centrala:

  • Stimulera efterfrågan på produkter baserade på återvunnet avloppsvatten.
  • Integrera upphandling i en innovationsprocess kring industriell symbios enligt ramverket för Demand Acceleration.

  – Helsingborgs angreppsätt visat att cirkulära innovationsprocesser inte bara handlar om att utgå från en behovsägare och ett behov, utan att ett helt nätverk av aktörer behöver hjälpas åt för att hitta vägar framåt. Dessutom inom principerna för offentlig upphandling. Det skiljer sig mycket från en traditionell upphandling, och det är väldigt spännande att vi får vara en del av den utvecklingen, säger Lina Svensberg, Process Manager på DigitalWell Arena.

  eu_fond_logo

  EUROPEAN UNION – EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

  The regional project DigitalWell is financed by the European Union - European Regional Development Fund. The purpose of DigitalWell is that we will together develop digital solutions for needs in welfare with the user's own abilities in focus.