SEARCH
  Close this search box.

  Research in the arena

  DigitalWell Arena bidrar till en långsiktig infrastruktur för att utveckla och organisera tvärvetenskaplig forskning kring hälsoinnovation. Syftet är att stimulera ny kunskap som möjliggör utveckling av metoder, tjänster och arbetssätt för att fler människor ska kunna leva ett hälsosammare liv.

  Karlstads universitet är en viktig partner för att koordinera pågående samarbeten och nya initiativ, samt skapar en tydlig struktur för digital hälsoinnovation. Det här skapar förutsättningar för en långsiktig etablering av nya forsknings- och innovationsprojekt.

  Vi söker externa forskningsmedel som bidrar till ökade resurser för forskning inom digital hälsoinnovation, samt stimulerar forskning som validerar och stärker identifierade behov och samhällsutmaningar.

  Vi bidrar också till att forskningsresultat kan nyttiggöras så att företag och offentlig sektor kan ta fram nya metoder och tjänster för att bidra till bättre hälsa. En central del är också att vara en arena som underlättar interaktionen mellan offentlig sektor och näringslivet.

  eu_fond_logo

  EUROPEAN UNION – EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

  The regional project DigitalWell is financed by the European Union - European Regional Development Fund. The purpose of DigitalWell is that we will together develop digital solutions for needs in welfare with the user's own abilities in focus.