SEARCH
  Close this search box.

  About the Arena

  Arena för samverkan kring digital hälsoinnovation

  DigitalWell Arena är en satsning på digital hälsoinnovation. Syftet är att fler ska kunna leva ett hälsosammare liv och att vi ska kunna klara de komplexa samhällsutmaningarna kopplat till hälsa som ligger framför oss. Ingen aktör kan lösa dessa utmaningar på egen hand

  Jonas Matthing och Marie Granader leder Vinnväxtinitiativet DigitalWell Arena, med fokus på att stötta digital hälsoinnovation.

  Därför behöver vi samverka för att ta vara på hälsodata och digital teknik som bidrar till ett hållbart samhälle. Som ett av Vinnovas vinnväxtinitiativ ska vi åstadkomma resultat för både Sverige och världen.

  Arbetet i DigitalWell Arena är fokuserat på fyra områden:

  • Kvalitetssäkring av hälsoapplikationer
  • Innovation genom upphandling
  • Inkubation för startups
  • Behovsdriven forskningsinfrastruktur. 
  eu_fond_logo

  EUROPEAN UNION – EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

  The regional project DigitalWell is financed by the European Union - European Regional Development Fund. The purpose of DigitalWell is that we will together develop digital solutions for needs in welfare with the user's own abilities in focus.